Banner1, Left
Banner2, Right
www.cuubinh.net www.cuubinh.org
© 2006 Cửu Bình - bientap@att.net
   
LỜI TỰA

 Vì Sao Pháp Luân Công
Bị Đàn Áp

CON SÓ NGƯỜI LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN

Hơn 84.031.688 người đã ly khai khỏi Đảng Cộng Sản tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2009

CỬU BÌNH (Băng Ghi Âm)

Bấm vào đây để nghe băng ghi âm Cửu Bình

CỬU BÌNH (Phim)

Bấm vào đây để xem phim Cửu Bình

CỬU BÌNH (Sách)

Cửu Bình

Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

Lời Tựa (báo Hoa Ngữ DAJIYUAN)
Bài bình luận số 1:  Đảng Cộng Sản là gì?
Bài bình luận số 2:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào.
Bài bình luận số 3:  Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 4:  Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ.
Bài bình luận số 5:  Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi  dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.
Bài bình luận số 6:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc.
Bài bình luận số 7:  Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 8:  Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 9:  Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
CỬU BÌNH (bản in)Nguyên bộ bản in


Lời Tựa (báo Hoa Ngữ DAJIYUAN)

 

 

Hơn một thập niên sau khi Liên Bang Xô Viết và các chính quyền của Đảng Cộng Sản Đông Âu tàn rụi, cuộc vận động cho chủ nghiã Cộng Sản quốc tế đã bị toàn thể thế giới ruồng bỏ đi.  Sự cáo chung của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, trước khi sụp đổ triệt để, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang gắng tìm mọi cách để gắn chặt vận mệnh của bản thân mình với vận mệnh của dân tộc Trung Hoa — một dân tộc với 5000 năm lịch sử — đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của dân tộc Trung Hoa chúng ta.  Nhìn nhận và đối xử thế nào với Đảng Cộng Sản, làm sao vượt sang một xã hội mà không có Đảng Cộng Sản, tiếp diễn sự truyền thừa đuốc thiêng truyền thống của dân tộc như thế nào, tất cả những điều này là một vấn đề cụ thể trước mặt đã bày ra cho nhân dân Trung Quốc.

Thời báo DAJIYUAN chúng tôi cho đăng lần lượt đặc biệt một loạt chín bài bình luận xã hội với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản”, qua đó, trước khi cái nắp đạy lên quan tài của Đảng cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một phán xét cuối cùng về sự vận động cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đặc biệt là Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một trong những tai hoạ của nhân dân thế giới trong suốt một thế kỷ qua.