lykhai_banner_1b

Thế giới nhân loại sắp thay đổi.

Chỉ trong vòng vài tháng thôi, một làng sống vĩ đại người Trung Hoa tại Trung Quốc đã công khai ly khai sự liên hệ của họ với
Đảng Cộng Sản Trung Quốc, khiến cho căn cứ  cuối cùng của Đảng Cộng Sản đang trên đà sụp đổ.
 
Chỉ có 15 năm sau khi bức thành chia xẽ Tây Bá Linh và Đông Bá Linh bị phá sặp, một phong trào tự do và dân chủ mạnh mẽ
đang phát triển ở Trung Quốc, sự xúc tiến mạnh mẽ này đã làm cho thế giới kinh ngạc.  Cho đến ngày nay, cả hơn 1 triệu người
dân bên Trung Quốc đã công khai ly khai khỏi Đảng Cộng Sản Trung Quốc, hằng ngày cả hơn 20,000 người liên tục ly khai
khỏi đảng.  Nhiều và nhiều người ly khai và lên án Đảng Cộng Sản Trung Quốc, bàn tay kềm chế của chúng đang bị bẽ gảy đi.

Rút lui và ly khai khỏi đảng, nguồn gốc là từ khi thời báo Đại Kỷ Nguyên ( Epoch Times) ấn hành Chính Bài Bình Luận về Đảng
Cộng Sản.  Chín Bài Bình Luận giảng rõ sự thật về nguồn gốc về phong trào dã mang và mánh lới kềm chế con người của Đảng Cộng Sản: diệt chủng, hành hình đại quần chúng, tẩy nảo và phá hoạt niềm tin về truyền thống con người.  Chính Bài Bình Luận ghi chép lại lịch sử của Đảng Cộng Sản, Đối với con người trên thế giới, Đảng này đã xuyên tạc và dấu diếm những [hành động của chúng]. 

Với mục đích trợ giúp các đọc giả công bố nguyện vọng muốn rút lui ly khai khỏi Đảng, hay là ly khai khỏi các các tổ chức liên đới của Đảng Cộng Sản (như là đoàn, đội), thì có thể theo hình thức bản mẫu sau đây và viết như thế và gửi đi. Đây là bản mẫu công bố của http://tuidang.dajiyuan.com/ (mạng lưới “ly khai khỏi đảng” của thời báo Đại Kỷ Nguyên DAJIYUAN.COM).

 
  BẢN MẪU: CÔNG BỐ LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN
     
 
 

 

 

 

 
     
     
Tên
(Biệt Danh)
Anh Dũng
Địa Chỉ
(hay vùng)
Thành phố Đông Ba
Tựa Đề
Tôi muốn ly khai khỏi Đảng
Số người
1 người
Nội dung
Chúng tôi công bố ly khai khỏi Đảng Cộng Sản là vì chúng tôi không chấp nhận chính sách của Đảng Cộng Sản, một chính sách tàn ác, giết người, giả dối.
Ghi chú
[Xin Đăng bài này] hay là [Xin đừng đăng bài này]

 
MẠNG LUỚI: RÚT LUI VÀ LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN
 
Tiếng Việt bientap@att.net (gửi email)
Tiếng Anh http://declaration.epochtimes.com/
Tiếng Hoa http://tuidang.dajiyuan.com/
Ngoại ngữ http://www.theepochtimes.com/

Ghi chú:
Có thể viết bằng tiếng Việt Unicode (hay tiếng Anh, hay tiếng Việt không có dấu cũng được).

[Tên] Ghi tên vào đây. Chỉ cần ghi một tên thôi dù công bố cho nhiều người. Vì lý do an toàn cho những ai đang sống tại quốc gia Cộng Sản, xin dùng biệt danh (cần ghi rõ là biệt danh). Nếu gửi tên thật và yêu cầu giữ kín khi đăng, tên sẽ được đổi lại trước khi công bố.

[Địa Chỉ ] Vì lý do an toàn cho những ai đang sống tại quốc gia Cộng Sản, chỉ cần ghi tên Tỉnh, Thành Phố .

[Tựa đề ] Tựa đề mục tiêu của bản công bố ly khai khỏi Đảng Cộng Sản (ly khai khỏi Đảng, đội)

[Số người ] Nếu công bố tập thể, ghi rõ số người, và kê khai tên của tất cả mọi người trong phần nội dung.

[Nội dung] Phần này bạn có thể nói rõ tâm sự và mục đích vì sao ly khai khỏi Đảng

[Ghi chú] Cho chúng tôi biết là có nên đăng lên mạng lưới hay không, có thể viết [Đừng đăng bài này]

Có thể dùng bản mẫu này dể công bố và gửi trực tiếp bằng email bientap@att.net (có thể viết bằng tiếng Việt, tiếng Anh).

Các công bố sẽ được chuyển đến tuidang.dajiyuan.com và sẽ được đăng trên mạng lưới này, ngoại trừ khi được yêu cầu đừng đăng