Newland Tours Banner, Left
Newland Tours Banner, Right
www.cuubinh.net www.cuubinh.org
© 2006 Cửu Bình
   
LỜI CHÀO MỪNG

 Vì Sao Pháp Luân Công
Bị Đàn Áp

CON SÓ NGƯỜI LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN

Hơn 55 triệu người đã ly khai khỏi Đảng Cộng Sản tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2009

CỬU BÌNH (Băng Ghi Âm)

Bấm vào đây để nghe băng ghi âm Cửu Bình

CỬU BÌNH (Phim)

Bấm vào đây để xem phim Cửu Bình

CỬU BÌNH (Sách)

Bấm vào đây để đọc sách Cửu Bình

Cửu Bình

Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

 


 

 

 

Chào mừng quý vị đến với trang web CửuBình.net

Cửu Bình, tên ngắn gọn của quyển sách "Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản" đã làm thức tỉnh dân tộc Trung Hoa sau hơn 55 năm dưới ách thống trị tà ác của Đảng Cộng Sản, đã gây một làn sóng thoái Đảng lớn lao, và đang giải thể Đảng Cộng Sản. Chỉ trong vòng một năm trời đã có gần 6 triệu người thoái Đảng. Sự cáo chung của Đảng Cộng Sản chỉ là vấn đề thời gian.

Quyển sách đoạt giải nhất của hội ký giả Á-Mỹ này, đã được dịch ra rất nhiều ngôn ngữ, đã vạch trần bản chất tà ác của chủ nghĩa Cộng Sản và nguồn gốc tà linh, tà giáo của Đảng Cộng Sản, đang làm thức tỉnh người dân trên toàn thế giới trước hiểm họa Cộng Sản.

Chúng tôi hân hạnh giới thiệu bản dịch Việt ngữ của Cửu Bình, cùng các tài liệu về tự do và nhân quyền trên khắp thế giới để người dân Việt Nam chúng ta nhìn rõ bộ mặt thật cùng các tính chất di truyền tà ác, giảo quyệt của Đảng Cộng Sản ngõ hầu tự biết phải làm gì để có thể bứt khỏi gông xiềng khống chế của Đảng Cộng Sản trong tư tưởng, để cứu độ thế hệ trẻ tương lai mà tiến đến một nước Việt Nam mới hoàn toàn xây dựng trên truyền thống thiện lương và hài hoà của dân tộc.

Ban Biên Tập Cửu Bình

Cửu Bình
Non-profit Website
Email us: bientap@att.net
© Copyright 2006