Bài b́nh luận số 8

Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

Lời Mở Đầu

     


Cách Mạng Văn Hóa là thời kỳ mà "Mặt Trời đỏ nhất" trong khi "Thế giới tối tăm nhất". Mọi người đều phải học các tác phẩm của Mao Trạch Đông (Getty Images)

Sự sụp đổ của khối Cộng Sản do Liên Bang Sô Viết dẫn đầu vào đầu thập niên 90 đă đánh dấu sự thất bại cho các cuộc vận động của Cộng Sản quốc tế sau gần một thế kỷ. Tuy nhiên, Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ ) không ngờ đă sống sót và vẫn khống chế Trung Quốc, một quốc gia với 1/5 dân số thế giới. Một vấn đề không thể né tránh được chính là: ' Đảng Cộng Sản ngày nay có c̣n là Đảng Cộng Sản thật sự hay không?'

Không ai ở Trung Quốc ngày nay, bao gồm cả các đảng viên, c̣n tin vào chủ nghĩa Cộng Sản. Sau 50 năm đi theo chủ nghĩa Xă Hội, ĐCSTQ bây giờ đă chấp nhận quyền tư hữu và ngay cả c̣n có thị trường cổ phiếu. ĐCSTQ c̣n t́m kiếm đầu tư của ngoại quốc để thành lập các doanh nghiệp mới, trong khi vẫn bóc lột công nhân và nông dân đến mức độ tối đa. Điều này hoàn toàn trái ngược với lư tưởng của chủ nghĩa cộng sản. Mặc dù thỏa hiệp với chủ nghĩa tư bản, ĐCSTQ vẫn duy tŕ quyền lănh đạo tuyệt đối với người dân Trung Quốc. Hiến pháp sửa đổi năm 2004 vẫn cứng ngắc quy định rằng “Nhân dân Trung Quốc gồm các giống dân khác nhau sẽ tiếp tục kiên tŕ theo chế độ chuyên chính Dân chủ Nhân dân và đường lối Xă hội chủ nghĩa dưới sự lănh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự dẫn lối của chủ nghĩa Mácxít-Lêninít, tư tưởng của Mao Trạch Đông, lư luận của Đặng Tiểu B́nh và tư tưởng chủ yếu trong ‘Tam đại biểu’…”

“Con báo đă chết, vẫn c̣n lưu lại bộ da” [1]. Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ngày nay chỉ c̣n lại “bộ da” của Đảng Cộng Sản. ĐCSTQ kế thừa bộ da này và dùng nó để duy tŕ quyền thống trị của Đảng Cộng Sản.

Như vậy, 'bộ da' của Đảng Cộng Sản, tức là tổ chức của Đảng Cộng Sản mà Đảng Cộng Sản Trung Quốc kế thừa, bản chất của nó là ǵ đây?

 

I. Các đặc trưng của Tà giáo Đảng Cộng Sản

Bản chất của Đảng Cộng Sản, kỳ thực là một tà giáo làm hại nhân loại

Mặc dù Đảng Cộng Sản chưa bao giờ tự gọi ḿnh là một tôn giáo nhưng nó có tất cả các sắc thái của một tôn giáo. Xem Bảng 1. Khi mới bắt đầu thành lập, nó coi chủ nghĩa Mác-xít là chân lư tuyệt đối trên thế giới. Nó sùng bái tôn thờ Marx như vị thánh tinh thần của ḿnh, và hô hào nhân dân tham gia vào cuộc đấu tranh suốt đời với mục đích để xây dựng một “thiên đường nhân gian” của chủ nghĩa cộng sản.

Bảng 1. Các sắc thái tôn giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc:

 

Các h́nh thức cơ bản của một tôn giáo

Các h́nh thức tương ứng của Đảng Cộng Sản Trung Quốc

1.

Nhà thờ hay giảng-đàn.

Tất cả các cấp Đảng ủy; các diễn thuyết gồm từ các buổi họp Đảng cho đến các phương tiện thông tin đều bị khống chế bởi Đảng Cộng Sản.

2.

Giáo nghĩa.

Chủ nghĩa Mácxít-Lêninnít, tư tưởng Mao Trạch Đông, lư luận của Đặng Tiểu B́nh và tư tưởng ‘Tam Đại biểu’ của Giang Trạch Dân và Hiến chương của Đảng.

3.

Nghi thức nhập giáo.

Buổi lễ tuyên thệ trung thành vĩnh viễn với Đảng Cộng Sản

4.

Chuyên nhất với một tôn giáo.

Đảng viên phải tuyệt đối tin theo Đảng Cộng Sản.

5.

Giáo sĩ, linh mục, thượng toạ, …

Các bí thư và nhân viên phụ trách các công tác Đảng ở các cấp.

6.

Thờ Thần, Phật, Thượng đế…

Chửi rủa tất cả chư Thần và sau đó tự tôn ḿnh làm một vị "Thần” vô danh.

7.

Chết được gọi là “lên thiên đường hoặc xuống địa ngục”.

Chết được gọi là “đi gặp Karl Marx”.

8.

Kinh sách.

Lư thuyết và các bài viết của các lănh tụ Đảng.

9.

Giảng đạo.

Các thể loại họp hành và phát biểu của lănh đạo.

10.

Đọc kinh; học và trau dồi kinh sách.

Học chính trị, họp nhóm thường kỳ hoặc các hoạt động của các đảng viên.

11.

Thánh ca.

Các bài hát ca ngợi Đảng.

12.

Tự nguyện đóng chi phí.

Đảng phí bắt buộc; phân bổ ngân sách nhà nước bắt buộc phải cho Đảng là tiền từ mồ hôi và máu của dân.

13.

Giới luật, kỷ luật.

Kỷ luật Đảng bao gồm “quản thúc tại nhà”, điều tra, và “khai trừ khỏi Đảng” cho đến các thủ đoạn tra tấn chết người và ngay cả trừng phạt người thân và bạn bè.

 

 

Đảng Cộng Sản rất khác biệt với bất cứ chính giáo nào. Bởi v́ các tôn giáo chính thống đều tin vào Thần, tin vào từ bi, và lấy sự giáo hóa đạo đức con người và cứu rỗi linh hồn người ta làm mục đích. Tuy nhiên Đảng Cộng Sản không tin vào thần linh, mà c̣n đi ngược lại đạo đức truyền thống.

Những việc Đảng Cộng Sản làm, đă chứng minh rằng nó là một tà giáo. Trung tâm cho các giáo điều của Đảng Cộng Sản là đấu tranh giai cấp, cách mạng bạo lực và sự chuyên chính của giai cấp vô sản, đă tạo ra cái gọi là “Cách mạng của Cộng Sản” đầy tàn sát và bạo lực đẫm máu. Khủng bố nhuộm Đỏ dưới chính quyền của Đảng Cộng sản đă kéo dài khoảng một thế kỷ, đem đến thảm họa cho hàng chục quốc gia trên thế giới và cướp đi hàng chục triệu sinh mạng con người. Tín ngưỡng của Đảng cộng sản mà đă tạo ra địa ngục nhân gian như thế th́ thực ra là một tà giáo to lớn số một của thế gian con người.

Từ các đặc trưng của tà giáo Đảng Cộng Sản, chúng ta có thể tóm tắt chúng dưới sáu mục như sau:

1. Sự bịa đặt giáo điều -- tiêu diệt những người không giống ḿnh

Đảng Cộng Sản lấy chủ nghĩa Karl Marx làm giáo điều và khoe trương nó như là “chân lư không thể phá vỡ.” Giáo điều của Đảng Cộng Sản thiếu nhân ái và khoan dung. Thay vào đó, nó chứa đầy cuồng vọng tự cao tự đại. Chủ nghĩa Mác-xít là một sản phẩm thời ban đầu của chủ nghĩa tư bản khi sự sản xuất thấp và khoa học vẫn c̣n kém phát triển. Nó không có nhận thức chính đáng về mối quan hệ căn bản giữa con người và xă hội, giữa con người và tự nhiên. Rủi thay, một tà thuyết dị đoan như thế đă phát triển thành một phong trào cộng sản quốc tế và đă làm hại thế gian con người hơn một thế kỷ, cho măi đến khi bị chứng minh là hoàn toàn sai lầm trong thực tiễn, rồi bị thế nhân ruồng bỏ.

Các lănh tụ Đảng từ thời Lê-nin đă liên tục thêm vào nội dung mới trong giáo điều của tà giáo cộng sản. Từ lư luận cách mạng bạo lực của Lê-nin cho đến lư luận về cách mạng liên tục dưới chế độ chuyên chính của giai cấp vô sản của Mao Trạch Đông, đến “Tam đại biểu” của Giang Trạch Dân, lịch sử của Đảng Cộng Sản đầy rẫy những loại tà thuyết mà có lư luận sai lệch như thế. Mặc dù những tà thuyết này đă liên tục gây ra những thảm họa trong thực tiễn và tự mâu thuẫn với nhau, Đảng Cộng Sản vẫn tự cho rằng nó giải thích đúng và bắt buộc nhân dân phải học tà thuyết của nó.

Tiêu diệt những người mà khác với ḿnh là thủ đoạn truyền giáo hữu hiệu nhất của tà giáo cộng sản. Bởi v́ giáo điều và hành vi của tà giáo cộng sản này cực kỳ sai lầm, cho nên Đảng Cộng Sản chỉ dựa vào bạo lực để tiêu diệt những người khác với ḿnh th́ mới có thể cưỡng ép người dân chấp nhận nó. Sau khi Đảng Cộng Sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chiếm đoạt chính quyền ở Trung Quốc, nó bắt đầu việc thực hiện “cải cách ruộng đất” để tiêu diệt giai cấp địa chủ, “cải tạo chủ nghĩa xă hội” trong công nghiệp và thương nghiệp để tiêu diệt các nhà tư bản, “phong trào tiêu diệt phản động” để tiêu diệt những tôn giáo truyền thống và những nhân sĩ trong chính quyền trước , “phong trào chống cánh Hữu” để bịt miệng những người trí thức và “Đại Cách mạng Văn hóa” để tiêu diệt văn hóa truyền thống của Trung Quốc. ĐCSTQ đă có thể thống nhất Trung Quốc dưới tà giáo cộng sản và đạt được một t́nh thế mà tất cả mọi người phải đọc Sách Đỏ, nhảy “điệu trung thành”[2] và “xin chỉ thị của Đảng buổi sáng và báo cáo lên Đảng vào buổi tối.” Vào thời kỳ sau chế độ của Mao Trạch Đông và của Đặng Tiểu B́nh, ĐCSTQ đánh giá rằng Pháp Luân Công, một phương pháp tu luyện truyền thống tin vào “Chân, Thiện, và Nhẫn” sẽ cạnh tranh với nó để thu hút quần chúng, và do đó có ư định tiêu diệt Pháp Luân Công, v́ vậy nó bắt đầu một cuộc đàn áp mang tính cách diệt tuyệt đối với Pháp Luân Công cho đến tận bây giờ.

2. Sùng bái Giáo chủ --- Chỉ có ta là nhất

Từ Karl Marx đến Giang Trạch Dân, bức h́nh của các lănh tụ Đảng cộng sản được treo lên rơ ràng để cho người ta quỳ lạy. Quyền lực tuyệt đối của các lănh tụ Đảng cộng sản là không dung tha kẻ khiêu chiến. Mao Trạch Đông được dựng lên làm “mặt trời đỏ” và là người “đại cứu tinh”. Đảng cộng sản tán dương một cách thái quá những câu nói của Mao rằng là “một câu nêu cao bằng 10 ngàn câu b́nh thường”. Với tư cách là một “đảng viên phổ thông”, Đặng Tiểu B́nh đă từng làm chúa tể nền chính trị Trung Quốc dưới h́nh thức 'thái thượng hoàng'. Lư thuyết “Tam đại biểu” của Giang Trạch Dân chỉ dài có hơn 40 chữ một chút bao gồm cả dấu chấm, nhưng Đại hội kỳ 4 của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đă thổi phồng lên là “đem đến câu trả lời sáng tạo cho những vấn đề như chủ nghĩa xă hội là ǵ, làm thế nào để xây dựng chủ nghĩa xă hội, chúng ta xây dựng loại Đảng nào và xây dựng Đảng như thế nào.”  ĐCSTQ cũng tán dương thái quá về tư tưởng của “Tam đại biểu”, mặc dù khi nói rằng nó là sự tiếp nối và phát triển của chủ nghĩa Marxít-Leninnít, tư tưởng Mao Trạch Đông và lư luận Đặng Tiểu B́nh th́ thực ra là chế nhạo nó.

Việc giết người vô tội một cách vô nhân đạo của Stalin,  tai kiếp từ phong trào “Đại Cách mạng Văn hóa” của Mao Trạch Đông, lệnh thảm sát Thiên An Môn của Đặng Tiểu B́nh và cuộc đàn áp Pháp Luân Công vẫn đang tiếp diễn của Giang Trạch Dân là những kết quả tàn ác của loại giáo chủ độc tài này.

Một mặt,  Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) trong Hiến Pháp quy định rằng, “Tất cả quyền lực trong Nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa thuộc về nhân dân. Các cơ quan mà nhân dân thi hành quyền lực quốc gia là Quốc hội đại diện nhân dân và các Hội đồng địa phương các cấp”. “Không một tổ chức hay cá nhân nào có đặc quyền vượt trên Hiến pháp và pháp luật”[3]. Nhưng mặt khác, trong "Đảng chương" của ĐCSTQ quy định rằng ĐCSTQ là "trung tâm lănh đạo cho sự nghiệp của xă hội chủ nghĩa mang màu sắc Trung Quốc", làm cho Đảng vượt trên cả quốc gia và nhân dân. Chủ tịch Ủy ban thường vụ Quốc hội có “những bài phát biểu quan trọng” trên khắp cả nước nói rằng Quốc hội, cơ quan quyền lực cao nhất của quốc gia, phải tuân theo "sự kiên tŕ lănh đạo của Đảng". Theo nguyên tắc của “chế độ tập trung dân chủ” của ĐCSTQ, toàn Đảng phải phục tùng Ban chấp hành Trung ương Đảng. Nói thực ra, điều mà Quốc hội thực sự nhấn mạnh là "sự độc tài của Tổng bí thư",  mà dùng h́nh thức luật pháp để bảo vệ "sự độc tài của Tổng bí thư".

3. Tẩy năo bằng bạo lực, khống chế tinh thần, tổ chức nghiêm ngặt, và có thể vào Đảng nhưng không thể ra khỏi Đảng

Tổ chức của Đảng cộng sản rất là nghiêm ngặt: người ta phải có giới thiệu của 2 đảng viên trước khi được nhận vào Đảng; vào Đảng phải thề trung thành vĩnh viễn với Đảng ; đảng viên phải đóng đảng phí, phải tham dự các hoạt động của tổ chức, và tham gia học chính trị tập thể. Các tổ chức của Đảng thâm nhập tất cả các cấp chính quyền. Tổ chức cơ tầng của Đảng có mặt ở mỗi một làng, thị trấn, chỗ láng giềng… Đảng cộng sản khống chế không chỉ các đảng viên và các công tác của Đảng mà cả những dân chúng không phải là đảng viên bởi v́ toàn bộ chính quyền phải “kiên tŕ theo sự lănh đạo của Đảng”. Tuy nhiên trong những năm, khi các chiến dịch đấu tranh giai cấp đang diễn ra, các “thần giao”(người giảng bài) của giáo hội Đảng cộng sản, gọi là các "bí thư Đảng" trong tổ chức ở mọi cấp, thường là không biết làm ǵ khác hơn ngoài việc ép người ta theo kỷ luật.

“Phê b́nh và tự phê b́nh ḿnh” trong các buổi sinh hoạt của Đảng là một loại thủ đoạn phổ biến và trường kỳ để khống chế tinh thần của đảng viên. Trong lịch sử, Đảng Cộng Sản đă phát động nhiều lần các phong trào chính trị để "thanh lọc đảng viên", “chỉnh đốn không khí trong  Đảng”, “bắt kẻ phản bội”, “giết 'tập đoàn chống Bolshevik' (AB Đoàn) và “chỉnh đốn Đảng”, thỉnh thoảng lợi dụng khủng bố bằng bạo lực để bồi dưỡng "Đảng tính” của các đảng viên, khiến cho họ phải trung thành măi măi với Đảng.

Gia nhập Đảng cộng sản như là kư một hợp đồng bán thân xác và linh hồn mà không thể hủy bỏ. Gia pháp của Đảng luôn luôn ở trên luật pháp của quốc gia, Đảng có thể khai trừ cá nhân đảng viên, trong khi các đảng viên không thể thoát ly khỏi Đảng cộng sản mà không bị trừng phạt nghiêm trọng. Nếu như thoái Đảng th́ bị coi là kẻ phản bội và sẽ đưa đến những hậu quả tệ hại. Trong thời kỳ Cách Mạng dưới sự thống trị tuyệt đối của tà giáo Đảng cộng sản, nếu Đảng muốn người nào chết th́ người đó không thể sống, nếu Đảng muốn người nào sống th́ người đó không thể chết. Nếu như tự sát th́ người đó sẽ bị dán cái nhăn hiệu là “sợ bị nhân dân trừng phạt v́ tội lỗi của ḿnh” và người nhà của họ cũng sẽ bị liên lụy và bị trừng phạt.

Quyết định sách lược bên trong Đảng hoạt động như một cái hộp đen và đấu tranh trong nội bộ Đảng phải tuyệt đối giữ bí mật. Tất cả các tài liệu của Đảng đều là văn kiện cơ mật. Làm chuyện xấu th́ sợ nhất bị vạch trần, cho nên Đảng cộng sản thường xuyên xử lư những người khác với ḿnh bằng cách gán cho họ tội danh “tiết lộ cơ mật quốc gia”.

4. Xúi giục bạo lực, tôn sùng máu tanh, và khích lệ hy sinh cho tà giáo Cộng Sản

Mao Trạch Đông nói: “Cách mạng không phải là một bữa tiệc buổi tối, hoặc viết một bài văn, hoặc vẽ một bức tranh, hoặc là làm công việc thêu thùa; nó không thể tao nhă như vậy, nhẹ nhàng và nhàn hạ như vậy, ôn ḥa, tử tế, lịch thiệp, cần kiệm và nhượng bộ như vậy. Cách mạng là bạo lực, là hành động bạo lực mănh liệt của một giai cấp dùng để lật đổ một giai cấp khác.”[4]

Đặng Tiểu B́nh nói: “Giết chết 200 ngàn người để đổi lấy 20 năm ổn định”.

Giang Trạch Dân ra lệnh: “Tiêu diệt thân xác (các học viên Pháp Luân Công), bôi nhọ thanh danh, vắt kiệt tài chính.”

Đảng cộng sản xúi giục bạo lực và đă giết vô số người trong lịch sử các lần vận động chính trị trước kia của nó. Nó giáo dục người dân đối xử "với kẻ thù phải lạnh lẽo vô t́nh”. Lá cờ đỏ được hiểu là màu đỏ tượng trưng cho “máu tươi của những liệt sĩ.” Đảng cộng sản sùng bái màu đỏ, trên thực tế là nó sùng bái máu tươi.

Đảng cộng sản trưng bày những ví dụ "anh hùng" để khuyến khích người ta hy sinh cho Đảng. Khi Trương Tư Đức chết trong lúc đang làm việc tại ḷ sản xuất thuốc phiện, Mao Trạch Đông đă ca ngợi cái chết của anh ta là “nặng như Núi Thái sơn [5].” Trong những năm điên cuồng đó, những lời như “Một không sợ khổ, hai không sợ chết” và “V́ có hy sinh mạnh mẽ quyết tâm bao nhiêu, nên chúng ta dám làm mặt trời và mặt trăng chiếu sáng những khung trời mới” chứa đầy cuồng vọng, và thiếu thốn trầm trọng về vật chất.

Vào cuối thập niên 70, Việt Cộng mang quân đi lật đổ chính quyền Khờ me Đỏ mà Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) ủng hộ, gây ra các tội ác tầy trời. Mặc dù ĐCSTQ rất tức giận nhưng không thể đưa quân đến hỗ trợ Khờ me Đỏ bởi v́ Trung Quốc và Cam-pu-chia không có chung đường biên giới. Thay vào đó, ĐCSTQ bắt đầu một cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam dọc theo biên giới Trung-Việt để trừng phạt Việt Cộng dưới chiêu bài “tự vệ”. Hàng chục ngàn lính Trung Quốc v́ đó đă hy sinh cả máu và mạng sống cho cuộc chiến tranh giữa các Đảng cộng sản. Cái chết của họ thực ra không liên quan ǵ đến lănh thổ và chủ quyền quốc gia. Tuy vậy vài năm sau, ĐCSTQ trâng tráo gợi nhớ lại sự hy sinh vô nghĩa của bao nhiêu sanh mạng trẻ tươi sáng khờ dại mà làm thành “tinh thần anh hùng cách mạng”, mượn từ bài hát “cử chỉ đẹp đẽ nhuộm máu”. Mặc dù 154 binh sĩ Trung Hoa đă chết năm 1981 trong khi chiếm lại núi Pháp Ca ở tỉnh Quảng Tây, ĐCSTQ đă tùy tiện trả nó lại cho Việt Nam sau khi hai bên phân chia lại biên giới.

Khi sự lan rộng hoành hành của bệnh dịch SARS đă đe dọa tánh mạng người dân vào đầu năm 2003, ĐCSTQ sẵn sàng nhận vào các nữ y tá trẻ. Sau đó những phụ nữ này nhanh chóng bị ép ở trong bệnh viện để chăm sóc các bệnh nhân SARS. ĐCSTQ đă đẩy những người trẻ tuổi vào nơi tiền tuyến nguy hiểm nhất để tạo dựng “h́nh ảnh vinh quang” trong khẩu hiệu “không sợ gian khổ , không sợ cái chết” của Đảng cộng sản. Tuy nhiên những người c̣n lại trong số 65 triệu đảng viên hiện có th́ đang ở đâu và đă đem lại h́nh ảnh như thế nào cho Đảng, th́ ĐCSTQ không có lời giải thích.

5. Phủ nhận đức tin vào thần thánh và bóp chết nhân tính

Đảng cộng sản tuyên truyền lư luận vô Thần, nói rằng tôn giáo là “thuốc phiện tinh thần” có thể đầu độc người dân. Nó dùng quyền lực của nó để tiêu diệt hoặc đè bẹp tất cả các tôn giáo ở Trung Quốc, và sau đó thần thánh hóa chính ḿnh, thực hiện sự thống trị tuyệt đối của tà giáo Cộng Sản.

Cùng lúc với việc Đảng cộng sản đàn áp tôn giáo, nó cũng phá hoại văn hóa truyền thống. Nó nói rằng truyền thống, đạo đức và luân lư là phong kiến, mê tín và phản động, rồi dùng danh nghĩa cách mạng để diệt trừ tất cả. Trong thời kỳ Đại Cách mạng Văn hóa, xuất hiện các hiện tượng xấu tràn lan đi ngược lại truyền thống Trung Quốc, như vợ chồng tố cáo lẫn nhau, học tṛ đánh đập thầy cô, cha con thành thù địch với nhau, Hồng vệ binh giết bừa băi những người vô tội, và quân nổi loạn đánh đập, đập phá và cướp bóc. Đây chính là kết quả sự việc bóp chết nhân tính của ĐCSTQ.

Sau khi thành lập chế độ, ĐCSTQ đă cưỡng bức các dân tộc thiểu số phải theo sự lănh đạo của cộng sản, làm tổn hại đến nền văn hóa dân tộc mà họ đă tạo dựng rất phong phú và đầy màu sắc.

Ngày 4/6/1989, cái gọi là “Quân đội Giải phóng của Nhân dân” đă thảm sát rất nhiều sinh viên ở Bắc Kinh. Việc này đă làm cho người dân Trung Quốc hoàn toàn mất hy vọng vào tương lai chính trị của Trung Quốc. Từ đó trở đi, toàn thể dân chúng tập trung vào việc kiếm tiền. Từ năm 1999 cho đến nay, ĐCSTQ đă đàn áp tàn khốc Pháp Luân Công, và đi ngược lại với “Chân, Thiện và Nhẫn” , v́ vậy tăng thêm sự suy đồi nhanh chóng về chuẩn mực đạo đức.

Từ đầu thế kỷ này, một chiến dịch chia đất[6], chiếm giữ tiền bạc và tài nguyên vật chất một cách bất hợp pháp của các viên chức chính quyền tham nhũng mà thông đồng với kẻ kiếm lợi đă làm cho rất nhiều người dân trở thành bần cùng và vô gia cư. Số người kháng cáo lên chính quyền để đ̣i hỏi giải quyết bất công, đă tăng lên rất cao, và mâu thuẫn xă hội cũng phát triển mạnh mẽ. Các cuộc phản kháng trên diện rộng diễn ra thường xuyên, và đă bị cảnh sát và quân đội đàn áp dă man. Bản chất phát-xít của “nuớc Cộng ḥa” đă trở nên rơ rệt, và xă hội lại càng mất đi chuẩn mực đạo đức.

Trước kia, một kẻ ác không bao giờ làm hại hàng xóm láng giềng, hoặc như câu nói "cáo chỉ săn mồi xa nhà". Bây giờ, khi người ta muốn lừa gạt người nào, họ càng muốn nhắm vào họ hàng và bạn bè của chính ḿnh và gọi đó là “giết người quen thuộc”.

Trong quá khứ, người dân Trung Quốc quư trọng chữ trinh tiết lên hàng đầu, c̣n ngày nay người ta khinh người nghèo, chứ không khinh kẻ bán dâm. Lịch sử phá hoại nhân tính và đạo đức của dân tộc Trung Hoa được mô tả sống động trong các câu sau:

“Trong thập niên 50 người ta giúp đỡ nhau,
Trong thập niên 60 người ta chỉnh lư nhau,

Trong thập niên 70 người ta lừa đảo lẫn nhau,
Trong thập niên 80 người ta chỉ lo cho chính ḿnh,
Trong thập niên 90 người ta lợi dụng bất kể ai mà họ gặp”.

6. Dùng quân đội để chiếm quyền lực, độc quyền hóa nền kinh tế và các tham vọng điên cuồng về chính trị và kinh tế

Tôn chỉ thành lập của Đảng cộng sản là cướp chính quyền bằng bạo lực và sau đó tạo ra một hệ thống quốc doanh trong đó nhà nước nắm giữ độc quyền nền kinh tế thiết kế. Tham vọng điên cuồng của Đảng cộng sản vượt xa các tà giáo thông thường khác là họ chỉ có mục đích gom tiền.

Trong một quốc gia với chế độ công hữu xă hội chủ nghĩa do Đảng cộng sản thống trị, các tổ chức của Đảng mà quyền lực rất lớn (có nghĩa là các Đảng ủy và các chi bộ Đảng ở mọi cấp) nắm quyền hoặc sở hữu các cơ cấu thông thường của quốc gia. Các tổ chức "phụ thể Đảng" khống chế bộ máy quốc gia, và rút tiền trực tiếp từ ngân sách chính phủ ở các cấp khác nhau. Đảng cộng sản như một con quỷ hút máu, không hiểu đă hút biết bao nhiêu của cải xă hội của quốc gia.

II. Những nguy hại mà tà giáo Đảng Cộng Sản gây ra

Khi những sự việc như giết người bằng khí độc hủy hoại thần kinh 'sarin' của giáo phái Aum Shinri Kyo, tự sát để lên thiên đường của giáo phái " Thái Dương", hoặc vụ tự sát tập thể của hơn 900 người theo giáo phái “Nhân dân” do Jim Jones lập ra được nhắc đến, tất cả mọi người run lên v́ sợ và căm phẫn. Nhưng Đảng cộng sản là một tà giáo với tội ác rùng rợn hơn hàng ngàn lần, làm hại tính mạng của không biết bao nhiêu người. Điều này là bởi v́ Đảng cộng sản có những chỗ độc đáo sau đây mà một tà giáo b́nh thường không có:

Tà giáo Đảng Cộng Sản được quốc giáo hóa

Trong một quốc gia b́nh thường, nếu quư vị không tin theo một tôn giáo nào đó th́ quư vị vẫn có thể sống vui vẻ mà không phải đọc sách hay nghe những lư luận của tôn giáo đó. Tuy nhiên sinh sống ở Trung Hoa Đại Lục, quư vị không thể không học tập thường xuyên những giáo điều của tà giáo Đảng cộng sản, không thể không nghe tà giáo tuyên truyền, bởi v́ chính quyền cướp đoạt của Đảng cộng sản đă biến tà giáo Cộng Sản thành quốc giáo rồi.

Đảng cộng sản nhồi nhét những thuyết giáo chính trị của nó vào đầu ngay từ khi bắt đầu mẫu giáo và trường tiểu học. Người ta không được học cao hơn hay được thăng chức mà không thi đậu kỳ thi chính trị. Không một câu hỏi nào trong kỳ thi chính trị cho phép học sinh được suy nghĩ độc lập. Thí sinh ép buộc phải ghi nhớ câu trả lời mẫu của Đảng cộng sản th́ mới có thể thi đậu. Những người dân Trung Quốc đáng thương kia bị bắt buộc phải nhắc lại những thuyết giáo của Đảng cộng sản từ khi c̣n nhỏ, phải tự tẩy năo chính ḿnh lần này tới lần khác. Khi một cán bộ được thăng chức trong chính quyền, bất kể người đó là đảng viên Cộng sản Trung Quốc hay không, họ bắt buộc phải theo học trường Đảng. Người đó sẽ không được thăng chức nếu không hội đủ điều kiện tốt nghiệp của trường Đảng.

Ở Trung Quốc, nơi Đảng cộng sản là quốc giáo, các đoàn thể khác ư kiến không được dung tha. Ngay cả các “đảng phái dân chủ” được dựng lên bởi Đảng cộng sản để làm b́nh phong chính trị, và giáo hội bị cải tạo “TamTự” (có nghĩa là tự quản, tự lực và tự phát triển) cũng phải chính thức tiếp nhận sự lănh đạo của Đảng cộng sản. Trung thành với Đảng cộng sản là điều kiện đầu tiên trước khi muốn theo bất cứ tín ngưỡng nào, đây là lối suy nghĩ của tà giáo Đảng cộng sản.

Khống chế xă hội một cách cực đoan

Cơ sở tà giáo này có thể trở thành quốc giáo là v́ Đảng cộng sản khống chế nhân dân và cướp đi quyền tự do của con người. Loại khống chế này là vô tiền khoáng hậu, bởi v́ Đảng cộng sản đă cướp đoạt quyền tư hữu tài sản của người dân, mà quyền tư hữu tài sản là nền tảng của tự do. Trước thập niên 80, người dân thành thị chỉ có thể kiếm sống bằng cách làm việc trong các doanh nghiệp Đảng cộng sản khống chế. Nông dân ở nông thôn phải sống dựa vào đất ruộng thuộc công xă nông nghiệp của Đảng. Không ai có thể thoát khỏi sự khống chế của Đảng cộng sản. Trong một quốc gia theo chủ nghĩa xă hội như Trung Quốc, các tổ chức của Đảng cộng sản có mặt ở khắp nơi – từ chính quyền trung ương cho đến các đơn vị xă hội nhỏ nhất bao gồm cả làng, xă và láng giềng. Thông qua các Đảng uỷ, các chi bộ, các tổ chức của Đảng ở mọi cấp, Đảng cộng sản khống chế xă hội thật vững chắc. Kết quả của sự khống chế nghiêm ngặt như vậy đă hoàn toàn bóp nghẹt quyền tự do cá nhân – quyền tự do đi lại (hệ thống đăng kư hộ tịch), quyền tự do ngôn luận (500 ngàn người thuộc cánh Hữu bị đàn áp bởi ĐCSTQ v́ họ thực thi quyền tự do ngôn luận), quyền tự do tư tưởng (Lâm Chiêu[7] và Trương Chí Tân[8] bị tử h́nh v́ nghi ngờ ĐCSTQ) và quyền tự do về thông tin (đọc sách cấm hoặc nghe đài “địch” là bất hợp pháp; xem Internet cũng bị theo dơi).

Người ta có thể nói rằng hiện nay Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đă cho phép chế độ tư hữu nhưng chúng ta không nên quên rằng chính sách cải cách khai phóng này chỉ được đưa ra khi chủ nghĩa xă hội đi đến mức mà người dân đă không c̣n đủ ăn và nền kinh tế của quốc gia đang bên bờ sụp đổ. Đảng cộng sản phải lùi một bước để tự cứu ḿnh khỏi bị diệt vong. Tuy nhiên, ngay cả sau khi cải cách và khai phóng, ĐCSTQ chưa bao giờ nới lỏng việc khống chế người dân. Cuộc đàn áp tàn khốc đối với các học viên Pháp Luân Công đang diễn ra chỉ có thể xảy ra ở một quốc gia bị thống trị bởi Đảng cộng sản. Nếu như ĐCSTQ  thực sự trở thành một thế lực kinh tế to lớn như ư nguyện của nó, điều có thể chắc chắn là sự khống chế nhân dân của Đảng cộng sản chỉ có tăng gia càng  ngày càng mạnh.

Tôn sùng bạo lực và coi thường mạng sống

Gần như tất cả các tà giáo khống chế tín đồ hoặc chống lại áp lực bên ngoài, đều dùng bạo lực. Tuy nhiên, rất ít tà giáo đă từng sử dụng đến những thủ đoạn bạo lực tới mức độ như Đảng cộng sản đă từng làm một cách không hối hận. Ngay cả tổng số người chết v́ tất cả các tà giáo khác trên thế giới cũng không thể so sánh được với số người bị tà giáo Đảng cộng sản giết hại. Theo cái nh́n của tà giáo Đảng cộng sản, th́ con người chỉ là phương tiện để thực hiện mục đích, và giết người cũng chỉ là một thủ đoạn. Do đó, Đảng cộng sản không đắn đo ngần ngại ǵ trong việc đàn áp người dân. Bất cứ người nào, kể cả những người ủng hộ, đảng viên và người lănh đạo của Đảng đều có thể trở thành đối tượng của sự đàn áp.

Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) ủng hộ Khờ me Đỏ, một trường hợp điển h́nh cho sự tàn bạo và coi rẻ nhân mạng của tà giáo cộng sản. Trong ṿng 3 năm 8 tháng cầm quyền, Đảng Cộng sản Campuchia do Pol Pot cầm đầu, cảm hứng bởi tư tưởng của Mao Trạch Đông, đă giết chết 2 triệu người – khoảng một phần tư dân số của quốc gia nhỏ bé này – nhằm “tiêu diệt chế độ tư hữu”. Trong tổng số người chết, hơn 200 ngàn người thuộc gốc Hoa.

Để ghi lại những tội ác của Đảng Cộng sản và tưởng niệm các nạn nhân, Cam-pu-chia đă thành lập một viện bảo tàng để ghi lại và trưng bày sự tàn bạo của Khờ me Đỏ. Viện bảo tàng này được đặt tại một nhà tù cũ của Khờ me Đỏ. Đầu tiên đó là một trường học do Pol Pot dùng làm Nhà tù S-21 để đối phó đặc biệt với các tù nhân bất khuất. Rất nhiều người trí thức đă bị giam cầm ở đó và bị tra tấn đến chết. Trưng bày dọc theo các bức tường nhà tù và các loại dụng cụ tra tấn là các bức ảnh đen trắng của những nạn nhân trước khi họ bị giết chết. Có rất nhiều cách tra tấn tàn khốc đă được ghi lại như cắt cổ, khoan sọ, trẻ em bị ném xuống đất và bị giết chết v.v… Được biết là tất cả các lối tra tấn này đều được các “chuyên gia và kỹ thuật viên chuyên nghiệp” do ĐCSTQ gửi đến để hỗ trợ Khờ me Đỏ truyền dạy. ĐCSTQ ngay cả c̣n đào tạo những người chụp h́nh để chuyên chụp h́nh các tù nhân trước khi họ bị giết chết để lưu lại làm tài liệu hoặc là để giải trí.

Chính tại nhà tù S-21 này, một chiếc máy khoan đầu người đă được đặc chế để lấy óc người làm thức ăn bổ dưỡng cho các người lănh đạo Đảng Cộng sản Campuchia. Những tù nhân bất khuất bị trói vào một chiếc ghế đặt trước máy khoan đầu người. Nạn nhân sẽ phải chịu nỗi sợ hăi cùng cực khi chiếc mũi khoan quay nhanh chọc thủng đầu từ phía đằng sau và lấy óc ra một cách mau lẹ và hiệu lực trước khi nạn nhân chết.

III. Bản chất tà giáo của Đảng Cộng sản

Điều ǵ đă khiến cho Đảng Cộng sản tàn bạo như vậy, và tà ác như vậy? Khi âm hồn của Đảng Cộng sản đến thế giới này, nó mang theo một sứ mạng đáng sợ. Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản phần cuối cùng có một đoạn rất nổi tiếng là:

" Người Cộng sản chẳng thèm che đậy quan điểm và ư đồ của bọn họ. Họ công khai tuyên bố rằng các mục đích của bọn họ chỉ có thể đạt được bằng cách dùng bạo lực để lật đổ toàn bộ chế độ xă hội hiện tại. Hăy để cho giai cấp thống trị run sợ v́ cách mạng của chủ nghĩa cộng sản. Trong cách mạng này, những người vô sản không có ǵ để mất ngoài xiềng xích của ḿnh. Họ có cả thế giới để chinh phục."

Sứ mạng của âm hồn này là dùng bạo lực để công khai khiêu chiến xă hội loài người, để đập nát thế giới cũ, để “tiêu diệt chế độ tư hữu”, “tiêu diệt cá tính, tính độc lập và tự do của các nhà tư bản”, tiêu diệt sự bóc lột, tiêu diệt gia đ́nh, và để những người vô sản thống trị thế giới.

Đảng phái chính trị này, mà công khai tuyên bố ước muốn “đánh đập, đập phá và cướp bóc”của nó, không những không thừa nhận quan điểm tà ác của chính ḿnh mà c̣n tự tuyên cáo trong Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản rằng “Cách mạng của chủ nghĩa cộng sản là cùng phá tan sự thực hành mối quan hệ truyền thống một cách triệt để nhất; không ngạc nhiên rằng trong tiến tŕnh phát triển của chính nó phải cùng dứt bỏ khỏi sự thực hành quan niệm truyền thống một cách triệt để nhất.”

Các quan niệm truyền thống của xă hội là từ đâu đến? Chiếu theo luật tự nhiên của lư luận vô Thần mà nói, các quan niệm truyền thống là điều tất nhiên giữa qui luật tự nhiên với qui luật xă hội. Chúng là kết quả của qui luật vận động của vũ trụ. Tuy nhiên, chiếu theo quan điểm hữu Thần mà nói, truyền thống và luân lư đạo đức của nhân loại là do thần thánh truyền cho con người. Bất kể là đến như thế nào, luân lư đạo đức căn bản nhất của con nqười, khuôn mẫu quy định hành vi, và tiêu chuẩn Thiện Ác đều tương đối có tính chất không biến đổi ; là nền tảng cho cách cư xử của loài người và để duy tŕ trật tự xă hội trong hàng ngàn năm qua. Nếu nhân loại không có các khuôn mẫu quy định đạo đức và chuẩn mực Thiện và Ác, th́ chẳng phải con người sẽ thoái hóa trở thành con vật hay sao? Khi bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản tuyên bố rằng nó sẽ “dứt bỏ tận gốc sự thực hành các quan niệm truyền thống”, nó đă đe dọa đến nền tảng của sự tồn tại b́nh thường trong xă hội nhân loại, Đảng cộng sản chủ định là một tà giáo phá hoại nhân loại.

Toàn bộ văn kiện của bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản, mà đặt ra các nguyên tắc chỉ đạo cho Đảng cộng sản, tràn đầy những tuyên bố cực đoan, không một chút nhân ái và khoan dung nào cả. Marx và Engels nghĩ rằng họ đă t́m ra quy luật phát triển xă hội thông qua chủ nghĩa duy vật. Do đó, với “chân lư” trong tay, họ đặt câu hỏi cho tất cả và phủ nhận tất cả. Họ khăng khăng áp đặt ảo tưởng chủ nghĩa Cộng sản lên con người và không ngần ngại chủ trương dùng bạo lực để huỷ diệt các cấu trúc xă hội và nền tảng văn hóa hiện có. Bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản  có hiệu quả là tiêm nhiễm vào Đảng Cộng sản mới sinh, một tà linh mà phản lại Trời Đất, hủy diệt nhân tính, cuồng vọng tự cao tự đại, cực kỳ ích kỷ và hoàn toàn hành động theo dục vọng.

IV. Lư thuyết về ngày tận thế của Đảng Cộng Sản – Nỗi lo sợ về ngày "Đảng bị diệt mất"

Marx và Engels đă tiêm nhiễm một tà linh vào Đảng Cộng sản. Lenin thành lập Đảng Cộng sản ở Nga, và thông qua bạo lực của những kẻ vô lại, ông ta đă lật đổ chính phủ chuyển tiếp được thành lập sau Cách mạng tháng Hai[9], rồi bóp chết cách mạng giai cấp tư sản ở Nga, cướp đoạt chính quyền, và chiếm được một chỗ đứng cho tà giáo Cộng sản ở thế gới con người. Tuy nhiên, sự thành công cách mạng của Lê-nin đă không giúp được những người vô sản chinh phục thế giới. Mà trái lại, như trong đoạn đầu của bản Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản nói, “Tất cả mọi quyền lực của cựu Âu châu đă vào tay một liên minh thần thánh để xua đuổi âm hồn này…”  Sau khi sinh ra, Đảng Cộng sản đă lập tức phải đối mặt với nguy cơ về sự sinh tồn của nó và lo sợ bị diệt trừ bất cứ lúc nào.


Sau Cách mạng tháng Mười[10], bọn Cộng sản Nga hay c̣n gọi là bọn Bôn-sê-vích, đă không đem lại ḥa b́nh hay bánh ḿ cho người dân, mà chỉ có giết người bừa băi. Tiền tuyến th́ đang thua trận c̣n sự khó khăn của kinh tế hậu phương th́ càng v́ cuộc cách mạng mà trở nên tồi tệ thêm. Do đó, dân chúng bắt đầu nổi dậy. Nội chiến lan nhanh ra toàn bộ đất nước và nông dân từ chối cung cấp lương thực cho các thành phố. Bạo loạn xảy ra ở khắp nơi, khởi đầu giữa những người Cossacks ở gần sông Don; cuộc chiến của họ với Hồng quân đă gây ra đổ máu tàn khốc. Bản chất man rợ và tàn khốc của cuộc tàn sát xảy ra trong cuộc chiến này có thể được nh́n thấy qua các tác phẩm văn học như “Sông Đông êm đềm” của Sholokhov và các tuyển tập truyện Sông Don khác của ông. Đội quân do nguyên đô đốc của Bạch quân Aleksandr Vailiyevich Kolchak và tướng Anton Denikin cầm đầu có lúc gần như đă lật đổ Đảng Cộng sản Nga. Ngay cả khi c̣n là một chính quyền sơ sinh, Đảng Cộng sản đă kích động sự phản đối của hầu hết toàn bộ dân chúng, có thể bởi v́ tà giáo cộng sản quá tà ác nên không thể đạt được ḷng dân.

Cảnh ngộ của Đảng Cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) cũng tương tự như Đảng Cộng sản Nga. Từ “Sự kiện Mari” và “Vụ thảm sát ngày 12 tháng Tư”[11], cho đến việc bị trấn áp năm lần ở những khu vực do cộng sản Trung Quốc kiểm soát, và cuối cùng là việc bị bắt buộc phải thực hiện một cuộc “trường chinh” dài 25 ngàn cây số - ĐCSTQ đă luôn luôn phải đối mặt với nguy cơ bị tiêu diệt.

Đảng Cộng sản được thành lập với một quyết tâm phá hủy thế giới cũ bằng tất cả mọi thủ đoạn. Sau đó chính nó đă phải đối mặt với một vấn đề hiện thực: làm sao tiếp tục sinh tồn  mà không bị tiêu diệt. Như vậy Đảng Cộng sản phải sống trong một hoàn cảnh luôn luôn lo sợ bị tiêu diệt. Sinh tồn đă trở thành mối lo ngại hàng đầu, luôn luôn ám ảnh tà giáo Đảng cộng sản. Dưới t́nh huống mà Liên minh Cộng sản Quốc tế toàn bộ tan ră, nguy cơ sống c̣n của Đảng cộng sản Trung Quốc càng thêm nghiêm trọng. Từ năm 1989, lư luận về kiếp nạn "Đảng bị diệt vong" càng ngày càng trở nên hiện thực .

V. Vũ khí bửu bối cho sự sống c̣n của Tà giáo Cộng sản – Đấu tranh tàn bạo

Đảng Cộng sản luôn luôn nhấn mạnh kỷ luật sắt thép, trung thành tuyệt đối và các nguyên tắc của tổ chức.  Đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) khi gia nhập Đảng bắt buộc phải tuyên thệ:

 “Tôi muốn gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc, ủng hộ cương lĩnh của Đảng, tuân theo điều lệ của Đảng, hoàn thành các nghĩa vụ của đảng viên, thi hành các quyết định của Đảng, nghiêm chỉnh tuân theo các kỷ luật của Đảng, giữ ǵn các bí mật của Đảng, trung thành với Đảng, làm việc chăm chỉ, cống hiến toàn bộ cuộc đời ḿnh cho chủ nghĩa Cộng sản, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Đảng và nhân dân, và không bao giờ phản bội Đảng.”[12]

Đảng cộng sản gọi loại tinh thần hiến thân này khi gia nhập giáo phái  là “Đảng tính”. Nó yêu cầu một đảng viên cộng sản phải sẵn sàng vứt bỏ tất cả niềm tin và nguyên tắc cá nhân bất cứ lúc nào để tuyệt đối phục tùng ư muốn của Đảng và ư muốn của người lănh đạo. Nếu Đảng muốn quư vị làm người tốt th́ quư vị làm người tốt; nếu muốn làm chuyện ác th́ quư vị làm chuyện ác. Nếu không làm th́ không đạt tiêu chuẩn của đảng viên, và không biểu hiện Đảng tính được mạnh mẽ.

Mao Trạch Đông nói, “Triết học của chủ nghĩa Marx là triết học đấu tranh”. Để nuôi dưỡng và duy tŕ Đảng tính, Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) dựa vào cơ chế đấu tranh có tính cách chu kỳ bên trong Đảng. Thông qua việc phát động liên tục các cuộc đấu tranh tàn khốc ở trong và ngoài Đảng, một mặt Đảng cộng sản tiêu diệt những người không giống nó, tạo ra sự khủng bố đầy màu đỏ, mặt khác Đảng liên tục khai trừ đảng viên, làm cho các nội quy luật lệ của tà giáo cộng sản chặt chẽ hơn, và bồi dưỡng Đảng tính của đảng viên, để tăng cường sức lực chiến đấu cho các tổ chức Đảng. Điều này trở thành một vũ khí bửu bối mà Đảng cộng sản dùng để bảo tŕ sự sống c̣n của nó.

Trong số các lănh tụ của ĐCSTQ, Mao Trạch Đông là người lăo luyện nhất trong việc dùng thứ vũ khí bửu bối này cho các cuộc đấu tranh tàn bạo trong Đảng. Thủ đoạn tàn bạo của cuộc đấu tranh như thế và sự độc ác của các phương thức nó dùng đă bắt đầu từ những năm 1930 trong những khu vực do Cộng sản Trung Quốc khống chế,  gọi là “Khu vực Sô-viết”.

Năm 1930, Mao Trạch Đông khởi xướng một cuộc khủng bố cách mạng toàn diện trong Khu vực Sô viết ở tỉnh Giang Tây, được biết đến như một cuộc truy quét những người thuộc đoàn thể chống Bôn-sê-vích (Anti-Bolshevik Corps, gọi là đoàn AB). Hàng ngàn lính Hồng quân, Đảng viên và Đoàn viên và thường dân ở trong những căn cứ Cộng sản đă bị giết chết một cách dă man. Sự kiện đó xảy ra là do sự khống chế độc tài của Mao. Sau khi Mao thành lập Khu vực Sô viết ở Giang Tây, không lâu sau đó ông ta đă bị thách thức bởi các tổ chức Đảng và Hồng quân địa phương ở khu vực tây nam tỉnh Giang Tây do Lư Văn Lâm cầm đầu. Mao không thể chấp nhận bất cứ một lực lượng đối lập có tổ chúc nào ở ngay trước mũi, nên ông ta đă dùng các thủ đoạn cực đoan nhất để đàn áp các đồng chí trong Đảng mà thuộc lực lượng đối lập. Để tạo ra một bầu không khí cứng rắn cho cuộc tiêu diệt, Mao không ngần ngại khởi đầu đội quân dưới quyền chỉ huy trực tiếp của ông ta. Từ cuối tháng 11 cho đến giữa tháng 12, Hồng quân tiền tuyến đă đi qua một cuộc "chỉnh đốn quân đội nhanh chóng”. Các tổ chức chuyên diệt trừ những người phản cách mạng được thành lập tại mỗi một cấp trong quân đội bao gồm sư đoàn, trung đoàn, tiểu đoàn, đại đội, và trung đội, bắt bớ và giết chết những đảng viên xuất thân từ những gia đ́nh địa chủ hay phú nông và những người dám phàn nàn. Trong ṿng chưa đầy một tháng, trong số hơn 40 ngàn lính Hồng quân, có 4400 người bị cho là các phần tử của đoàn AB bao gồm cả hơn 10 đoàn trưởng (đoàn trưởng của đoàn AB); tất cả đă bị tử h́nh.

Trong thời kỳ tiếp theo, Mao bắt đầu trừng phạt những người khác ư kiến đó ở Khu vực Sô-viết. Vào  tháng 12/1930, ông ta ra lệnh cho Lư Thiều Cửu, Tổng bí thư của Tổng cục Chính trị của Hồng quân tiền tuyến và Chủ tịch của Ủy ban Thanh trừng đại diện cho Tổng Ủy Biên giới và đi đến thị trấn Phú Điền ở tỉnh Giang Tây nơi chính quyền cộng sản đặt trụ sở. Lư Thiều Cửu bắt giữ các thành viên của Ủy ban Hành động tỉnh và 8 chỉ huy trưởng của Hồng quân thuộc đoàn 20, bao gồm Đoàn Lương Bật và Lư Bạch phương. Ông ta dùng nhiều thủ đoạn tra tấn dă man như đánh đập và đốt thân thể - những người bị tra tấn như vậy có thương tích khắp thân thể, các ngón tay bị rạn nứt, bị bỏng toàn thân và không thể di chuyển. Theo các chứng cớ tài liệu, th́ lúc đó các nạn nhân gào khóc to như xé trời; các thủ đoạn tra tấn tàn khốc cực kỳ vô nhân đạo.

Ngày 8/12, các bà vợ của Bạch Phương, Mă Minh và Chu Miện đến thăm các ông chồng bị giam giữ, nhưng họ cũng bị bắt như các thành viên của đoàn AB và bị tra tấn tàn bạo. Họ bị đánh đập nghiêm trọng, thân thể và âm hộ của họ bị đốt và phần vú bị cắt bằng dao. Trong khi bị tra tấn dă man, Đoàn Lương Bật đă thú nhận rằng Lư Văn Lâm, Kim Vạn Bang, Lưu Địch, Chu Miện, Mă Minh và những người khác là lănh đạo của đoàn AB và rằng có nhiều thành viên của đoàn AB trong các trường học của Hồng quân.

Từ 7/12 cho đến tối 12/12, chỉ trong 5 ngày, Lư Thiều Cửu và những người khác đă bắt giữ hơn 120 người bị cho là các thành viên của đoàn AB và hàng chục người chủ chốt chống cách mạng trong cuộc càn quét tận cùng đoàn AB ở Phú Điền; hơn 40 người đă bị tử h́nh. Hành động tàn bạo của Lư Thiều Cửu cuối cùng đă kích động thành “Sự kiện Phú Điền” [13] ngày 12/12/1930 làm kinh hoàng Khu vực Sô-viết.

Từ Khu vực Sô-viết cho đến Diên An, Mao dựa vào học thuyết của ông ta và thực hành đấu tranh , dần dần t́m kiếm và thiết lập địa vị lănh đạo tuyệt đối của ḿnh ở trong Đảng. Sau khi Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đoạt được chính quyền năm 1949, Mao tiếp tục dựa vào h́nh thức đấu tranh trong nội bộ Đảng này. Ví dụ, trong cuộc họp hội nghị toàn thể lần thứ 8 của Ủy ban Trung ương Đảng cộng sản, tổ chức ở Lư sơn năm 1959, Mao Trạch Đông bất ngờ tấn công tướng Bành Đức Hoài và băi chức ông ta [14]. Tất cả các lănh đạo trung ương tham dự cuộc họp được yêu cầu phải bày tỏ quan điểm của ḿnh; một vài người dám bày tỏ những quan điểm khác biệt đều bị dán một nhăn hiệu là thuộc nhóm 'Bành Đức Hoài chống Đảng'. Trong Cách mạng Văn hóa, các cán bộ lâu năm trong Ủy ban Trung ương ĐCSTQ lần lượt bị trừng phạt, nhưng tất cả họ đều nhượng bộ mà không tranh đấu ǵ cả. Có ai dám nói một chữ chống lại Mao Trạch Đông? Đảng cộng sản luôn luôn nhấn mạnh trung thành với Đảng, nhấn mạnh tính cách tổ chức và kỷ luật sắt thép,  nhấn mạnh phải tuyệt đối phục tùng giáo chủ lănh tụ . Loại Đảng tính này đă được khắc sâu vào đầu óc qua các cuộc đấu tranh chính trị không ngừng nghỉ.

Lư Lập Tam, đă từng là một lănh tụ của Đảng cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ),trong thời Cách mạng Văn hóa đă bị dồn vào chân tường. Ở tuổi 68, ông bị hỏi cung trung b́nh 7 lần một tháng. Vợ ông, Lư Sa bị coi là một gián điệp của “nhóm Sô viết xét lại”, cũng bị bỏ tù và bị mất tích. Không c̣n lựa chọn nào khác, trong nỗi tuyệt vọng tột cùng ông Lư đă tự tử bằng cách uống một lượng lớn thuốc ngủ. Trước khi chết, Lư Lập Tam viết một lá thư cho Mao Trạch Đông, thật sự phản ảnh Đảng tính, có nghĩa là một đảng viên cộng sản không dám đầu hàng ngay cả khi gần kề cái chết:

Chủ tịch,
Tôi đang bước vào con đường phản bội Đảng bằng cách tự sát và không có cách nào để bào chữa cho tội lỗi của ḿnh. Chỉ có một điều, rằng toàn thể gia đ́nh tôi và tôi chưa bao giờ hợp tác với các quốc gia thù địch. Chỉ riêng về vấn đề này, tôi đề nghị chính quyền trung ương cho điều tra và nghiên cứu thực tế và kết luận dựa trên sự thực…
Lư Lập Tam

22/06/1967 [15]

Trong khi triết lư đấu tranh của Mao Trạch Đông cuối cùng đă kéo Trung Quốc vào một đại tai kiếp chưa từng có,  loại vận động chính trị "cứ 7 hay 8 năm một lần" và cuộc đấu tranh trong Đảng diễn ra tràn lan đă bảo đảm sự sống c̣n của Đảng cộng sản. Mỗi lần có   cuộc vận động, một thiểu số 5% sẽ bị đàn áp, và đa số c̣n lại 95% sẽ phải ngoan ngoăn thống nhất theo đường lối của Đảng, bởi đó tăng cường sức tập trung và sức chiến đấu của tổ chức Đảng. Những cuộc đấu tranh này cũng tiêu diệt những phần tử “không kiên định” mà không sẵn ḷng từ bỏ lương tri của họ, và tấn công bất cứ lực lượng nào dám chống lại. Thông qua cơ chế đấu tranh như vậy, những người có nhiều tinh thần đấu tranh nhất và giỏi nhất trong việc sử dụng các thủ đoạn lưu manh bên trong Đảng cộng sản th́ mới chiếm được sự khống chế. Nói một cách khác, các giáo chủ của tà giáo Đảng cộng sản bảo đảm đều là những phần tử không biết sợ, đầy kinh nghiệm đấu tranh và đầy Đảng tính. Loại đấu tranh tàn khốc này cũng đem lại cho những người từng trải qua một “bài học bằng xương máu”, và tẩy năo bằng bạo lực. Đồng thời, đấu tranh liên tục đem đến sức sống cho Đảng cộng sản, làm mạnh mẽ thêm tinh thần đấu tranh của Đảng, bảo đảm Đảng không bị tiêu diệt, và ngăn không cho Đảng trở thành một tập thể ôn ḥa mà buông bỏ đấu tranh.

Loại Đảng tính mà Đảng cộng sản đ̣i hỏi chính là từ bản chất tà giáo của Đảng cộng sản diễn biến mà ra . Để thực hiện mục đích của chính ḿnh, Đảng cộng sản quyết tâm vứt bỏ tất cả các nguyên tắc truyền thống, quyết tâm sử dụng tất cả các thủ đoạn để chiến đấu không do dự với bất cứ lực lượng nào cản trở nó. Do đó, nó cần phải đào tạo và nô lệ hóa các đảng viên để họ trở thành công cụ vô t́nh vô nghĩa vô tín ngưỡng của Đảng. Bản chất này của Đảng cộng sản bắt nguồn từ sự thù hận của nó đối với xă hội và truyền thống loài người, từ cái ảo tưởng tự hào của nó, và tính cực kỳ ích kỷ và coi thường mạng sống người khác của nó. Để đạt được cái gọi là lư tưởng của chính ḿnh, Đảng cộng sản đă sử dụng bạo lực bằng mọi giá để đập tan thế giới và tiêu diệt tất cả những người khác ư kiến. Một tà giáo độc ác như vậy sẽ phải đối diện với sự phản đối của những người có lương tri, nên nó phải tiêu diệt lương tri và ư niệm thiện lành của mọi người th́ mới có thể làm cho người ta tin vào tà thuyết của nó. Do đó, để bảo đảm cho sự sống c̣n của nó, Đảng cộng sản trước hết phải tiêu diệt lương tri, ư niệm thiện lành và tiêu chuẩn đạo đức của con người, biến người ta thành công cụ và nô lệ thuần phục. Theo lư luận của Đảng cộng sản, sinh mạng của Đảng và lợi ích của Đảng vượt lên trên tất cả mọi thứ khác; ngay cả vượt lên trên lợi ích tập thể của tất cả các đảng viên, do đó bất cứ đảng viên nào cũng phải sẵn sàng hy sinh cho Đảng.

Nh́n vào lịch sử của Đảng cộng sản Trung Quốc, những người vẫn c̣n giữ được lối nghĩ của những nhà trí thức truyền thống như Trần Độc Tú và Cù Thu bạch, hoặc những người vẫn c̣n quan tâm đến quyền lợi của nhân dân như Hồ Diệu Bang và Triệu Tử Dương, hoặc những người kiên quyết làm cán bộ trong sạch và thực sự phục vụ nhân dân như Chu Dung Cơ – cho dù họ đă đóng góp cho Đảng cộng sản nhiều như thế nào, và cho dù họ không quan tâm đến tham vọng cá nhân như thế nào, họ cũng không tránh khỏi bị khai trừ, bị ném sang một bên, hoặc bị giới hạn bởi lợi ích và kỷ luật của Đảng.

Qua nhiều năm đấu tranh, Đảng tính đă được bồi dưỡng ăn sâu vào xương tủy của họ, làm cho họ thường thường thỏa hiệp và đầu hàng vào những giây phút nguy kịch, bởi v́ trong tiềm thức của họ, sự sống c̣n của Đảng là lợi ích lớn nhất. Họ chẳng thà hy sinh chính ḿnh và nh́n lực lượng tà ác trong Đảng giết người, họ cũng không dám v́ lương tri và ư niệm thiện lành mà ảnh hưởng đến sự sống c̣n của Đảng. Đây chính là kết quả cơ chế đấu tranh của Đảng cộng sản: nó biến người tốt thành công cụ để sử dụng, và dùng Đảng tính để giới hạn và ngay cả tiêu diệt lương tri con người đến mức độ tối đa. Hàng chục cuộc "đấu tranh đường lối" của Đảng cộng sản Trung Quốc đă đánh hạ hơn 10 lănh tụ cao cấp nhất của Đảng hoặc là những người được chỉ định làm người kế nhiệm; không một lănh tụ cao nhất nào của Đảng cộng sản có một kết cục tốt đẹp. Mặc dù Mao Trạch Đông đă làm vua 43 năm, ngay sau khi ông ta chết, vợ và cháu trai của ông ta đă bị bỏ tù, và điều này được toàn bộ Đảng ăn mừng như là một thắng lợi vĩ đại của chủ nghĩa Mao. Đây có phải là tṛ hề chăng?  Là hài kịch chăng?

Sau khi Đảng cộng sản cướp đoạt chính quyền, các cuộc vận động chính trị diễn ra liên tục, từ đấu tranh trong Đảng đến đấu tranh ngoài Đảng. Giống như dưới thời Mao Trạch Đông, và giống hệt như trong thời “cải cách và khai phóng” sau đó. Trong thập niên 80, khi người dân vừa mới bắt đầu được tự do suy nghĩ một chút th́ Đảng cộng sản khởi xướng một chiến dịch “phản đối sự tự do hóa của giai cấp tư sản”, và đề xuất “Bốn nguyên tắc cơ bản”[16], bởi v́ Đảng cộng sản cần giữ quyền lănh đạo tuyệt đối. Năm 1989, những sinh viên yêu cầu dân chủ một cách ḥa b́nh đă bị đàn áp đẫm máu bởi v́ Đảng cộng sản không dung tha các trào lưu tư tưởng về dân chủ. Thập niên 90 chứng kiến một sự tăng nhanh về số lượng các học viên Pháp Luân Công tin vào Chân, Thiện, Nhẫn, và họ đă phải chịu một cuộc bức hại có tính cách diệt tuyệt bắt đầu năm 1999, bởi v́ Đảng cộng sản không thể chấp nhận nhân tính và ư niệm thiện lành, mà nhất định dùng bạo lực để hủy diệt lương tri trong tâm của người ta th́ mới có thể bảo đảm quyền lực của chính nó. Từ khi bước vào thế kỷ 21, Internet đă nối liền thế giới với nhau nhưng Đảng cộng sản Trung Quốc đă tiêu một số tiền khổng lồ để dựng nên những trạm kiểm soát trên mạng điện toán để đánh bẫy những nhân sĩ tự do trên mạng lưới, bởi v́ Đảng cộng sản rất sợ sự việc người dân được tự do thông tin .

VI. Sự biến đổi thành ác của tà giáo Đảng Cộng Sản

Tà giáo Đảng cộng sản trên bản chất là phủ nhận đạo lư của Trời, và bóp chết nhân tính. Bản tính của Đảng cộng sản là cuồng vọng, tự cao tự đại, cực kỳ ích kỷ, và có các hành động dă man, không c̣n kiêng nể ǵ nữa. Tuy rằng trên thực tế, Đảng cộng sản không ngừng phạm tội ác đem lại tai họa cho quốc gia và dân chúng, nhưng nó vĩnh viễn không thừa nhận những tội ác của chính ḿnh, cũng vĩnh viễn không dám để cho người dân nh́n thấy rơ bản chất của chính nó . Mặt khác Đảng cộng sản từ trước đến nay cũng không ngần ngại thay đổi khẩu hiệu và chiêu bài của nó, bởi v́ theo Đảng cộng sản nh́n th́ tất cả những sự việc này đều là thủ đoạn để duy tŕ quyền lực; chỉ cần có lợi cho sự sinh tồn của Đảng cộng sản, th́ nó sẽ làm bất cứ việc ǵ mà không màng đến nguyên tắc đạo nghĩa, công lư và nhân mạng.

Một tà giáo mà chế độ hóa và xă hội hóa như vậy, theo phương hướng phát triển, th́ chỉ có hướng đến sụp đổ hoàn toàn. Bởi v́ sự tập trung cao độ về quyền lực, và v́ các cơ chế có thể giám sát và đốc thúc dư luận xă hội đă bị bóp chết, nên không có bất cứ lực lượng nào để ngăn chặn Đảng cộng sản đi vào sa đọa và thối nát.

Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) ngày nay đă sa đọa đến trở thành “Đảng tham ô" và "Đảng thối nát” lớn nhất trên thế giới. Theo thống kê chính thức ở Trung Quốc, trong số 20 triệu viên chức, hoặc cán bộ trong chính quyền thuộc ĐCSTQ suốt 20 năm qua, có 8 triệu người đă phạm tội tham nhũng, thối nát và bị trừng phạt hoặc khai trừ theo kỷ luật của Đảng hoặc luật pháp chính quyền. Nếu những phần tử thối nát tham nhũng chưa bị phát hiện cũng được tính đến th́ các quan viên thối nát trong chính quyền của Đảng ước khoảng hơn 2 phần 3, nhưng chỉ có một phần nhỏ trong số đó đă bị điều tra và phanh phui.

Tham ô thối nát, v́ ḿnh mà tống tiền kẻ khác, vơ vét chỗ tốt, loại vật chất này chính là lực tập trung lớn nhất của một đoàn thể mà Đảng cộng sản Trung Quốc ngày nay ôm giữ. Bọn tham nhũng biết rằng, không có Đảng cộng sản, th́ không có cơ hội cho bọn họ làm chuyện thối nát, và nếu như Đảng cộng sản sụp đổ, bọn họ không những chỉ mất quyền lực và địa vị mà c̣n phải đối diện với sự nguy hiểm bị điều tra. Trong "Sự phẫn nộ của Trời", một tiểu thuyết vạch trần những sự việc đằng sau của các viên chức ĐCSTQ, tác giả Trần Phương đă chỉ ra điều tối mật của 'một Đảng' qua miệng của Hác Tương Thọ, một phó giám đốc văn pḥng thành phố của ĐCSTQ rằng “tham nhũng thối nát khiến cho chính quyền của chúng ta càng thêm ổn định”.

 Dân chúng thấy rất rơ điều đó, “nếu chúng ta chống tham nhũng thối nát, Đảng sẽ diệt vong; nếu chúng ta không chống tham nhũng thối nát, th́ quốc gia sẽ diệt vong.” Tuy nhiên Đảng cộng sản sẽ không liều lĩnh chống tham nhũng thối nát để rồi phải đối diện với nguy hiểm bị mất Đảng. Cái mà Đảng sẽ làm, là giết một số cá nhân tham nhũng làm vật hy sinh tượng trưng nhằm bảo vệ h́nh ảnh của nó, điều này sẽ kéo dài sự tồn tại của nó thêm vài năm nữa. Tà giáo Đảng cộng sản cho đến hôm nay, tôn chỉ duy nhất chính là bảo vệ quyền lực và ngăn ngừa Đảng bị diệt vong.

Ở Trung Quốc ngày nay, đạo đức luân lư đă bị phá hoại đến mức cực kỳ nghiêm trọng thê thảm. Hàng hóa giả mạo, măi dâm, ma túy, thông đồng giữa các viên chức và băng đảng, bọn băng đảng hung hăng ngang ngược, cờ bạc, hối lộ, tham nhũng thối nát đủ loại diễn ra tràn lan. Đảng cộng sản đă phớt lờ những bại hoại về mặt đạo đức như thế, trong khi nhiều viên chức cao cấp cũng là những tên trùm đằng sau đang moi móc tiền bảo vệ cho những người dân yếu đuối. Sài Thiếu Khánh, một chuyên gia nghiên cứu về xă hội đen và các tổ chức tội phạm ở trường Đại học Tổng hợp Nam Kinh, ước tính rằng tổng số bọn tội phạm băng đảng ở Trung Quốc là khoảng 1 triệu. Mỗi một tên tội phạm trong băng đảng, khi bị bắt luôn luôn khai ra những phần tử thối nát của Đảng cộng sản ở đằng sau là các viên chức chính quyền, quan ṭa hoặc cảnh sát.

Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) sợ rằng người dân có lương tri và ư niệm thiện lành, cho nên nó không dám để cho dân chúng có tự do tín ngưỡng. Nó sử dụng tất cả những nguồn lực của nó để đàn áp những người tốt có tín ngưỡng, như là những người bí mật theo Thiên Chúa Giáo mà tin vào Chúa Giê-su và Thượng Đế và những học viên Pháp Luân Công muốn trở nên Chân, Thiện và Nhẫn. ĐCSTQ sợ rằng chính trị dân chủ sẽ kết liễu chế độ chuyên chính một Đảng của nó nên nó không dám để cho nhân dân có tự do  chính trị. Nó hành động mau lẹ và bắt giam những nhân sĩ có tư tưởng độc lập tự do và những người hoạt động đề cao nhân quyền. Tuy nhiên, nó cho người dân Trung Quốc một loại tự do khác, là chỉ cần người ta không quan tâm đến chính trị và không phản đối sự lănh đạo của Đảng, th́ họ có thể muốn làm ǵ th́ làm, thậm chí người ta có thể làm những điều tà ác hoặc những sự việc tàn nhẫn, vô nhân đạo. Kết quả là ĐCSTQ sa đọa rất nhanh và đạo đức xă hội ở Trung Quốc đang xuống dốc nhanh chóng ở mức báo động.

“Bịt lấp đường lên thiên đàng và mở cửa xuống địa ngục” là câu mô tả rơ nhất việc tà giáo Đảng cộng sản Trung Quốc đă phá hủy xă hội Trung Quốc ngày nay như thế nào.

VII. Kiểm lại sự thống trị của tà giáo Đảng Cộng Sản

Đảng Cộng sản là ǵ?

Vấn đề nh́n có vẻ đơn giản này lại không có cách trả lời đơn giản. Dưới chiêu bài “v́ công chúng” và dùng danh nghĩa một đảng phái chính trị để xuất hiện, Đảng Cộng sản trên thực tế đă lừa dối hàng triệu người. Hơn nữa Đảng cộng sản không phải là một đảng phái chính trị theo ư nghĩa thông thường, mà là một tà giáo hại người, và bị phụ thể tà linh điều khiển. Đảng Cộng sản là một sanh mạng sống: tổ chức của Đảng, tức là biểu tượng của tà giáo trên thế gian, là cơ thể của sinh mạng đó. Trên căn bản, chủ tể của Đảng Cộng sản chính là tà linh đó mà đă nhập vào Đảng ngay từ đầu, và tà linh đó quyết định bản chất tà giáo của Đảng Cộng sản.

Bọn lănh tụ của Đảng Cộng sản, với thân phận giáo chủ của tà giáo Cộng sản, chỉ là cái miệng lưỡi của tà linh và của Đảng. Khi mục đích và ư chí của bọn chúng nhất trí với Đảng và có thể  dùng cho Đảng, th́ bọn chúng sẽ được chọn là người lănh đạo. Nhưng khi bọn chúng không thể thỏa măn đ̣i hỏi của Đảng nữa th́ bọn chúng sẽ bị lật đổ một cách vô t́nh. Cơ chế đấu tranh của Đảng bảo đảm rằng chỉ những phần tử nào giảo hoạt, dối trá nhất, tà ác nhất và hung hăn man rợ nhất mới có thể trụ vững được ở địa vị giáo chủ của Đảng Cộng sản. Trong lịsh sử của Đảng cộng sản Trung Quốc, khoảng hơn một chục lănh tụ Đảng bị hạ bệ đă chứng minh cho vấn đề này. Lănh đạo cao nhất của Đảng, kỳ thực đang đi trên một sợi dây thừng rất hạn hẹp. Họ có thể hoặc là bứt ra khỏi giáo phái Đảng và để lại tiếng tốt trong lịch sử như Gorbachev đă làm, hoặc là trở thành nạn nhân của Đảng giống như nhiều Tổng bí thư Đảng.

Quần chúng là đối tượng bị biến thành nô lệ và đàn áp của Đảng cộng sản. Bên trong phạm vi khống chế của Đảng cộng sản, dân chúng không có quyền cự tuyệt Đảng cộng sản. Thay vào đó, họ bị cưỡng ép phải chấp nhận sự lănh đạo của Đảng và phải gánh vác việc duy tŕ (sự cúng bái) nghĩa vụ của Đảng cộng sản. Dân chúng, dưới sự đe dọa cưỡng bức sắt máu của Đảng, phải chấp nhận sự tẩy năo thường xuyên theo h́nh thức tà giáo. Đảng cộng sản ở tại Trung Quốc cưỡng ép toàn dân phải tin vào tà giáo, cúng bái tà giáo; điều này là hiếm thấy trên thế giới ngày nay, thậm chí có thể nói rằng đây là kỹ thuật vô địch của Đảng cộng sản trong những áp bức như vậy.

Đảng viên được dùng để lấp đầy cơ thể nhân quần của Đảng cộng sản. Có những người trong số đó là người trung thực và lương thiện, thậm chí có thể là rất thành đạt trong sự nghiệp của ḿnh. Càng là những người như thế th́ Đảng cộng sản Trung Quốc  (ĐCSTQ) càng thích chiêu dụ bởi v́ thanh danh và năng lực của họ đă bị lợi dụng để phục vụ cho Đảng. Nhiều người khác, v́ muốn trở thành quan chức hoặc thụ hưởng lợi ích riêng tư , sẽ cố gắng gia nhập Đảng cộng sản và giúp đỡ sinh mạng tà ác đó. Cũng có người v́ muốn làm được điều ǵ đó trong đời và nhận ra rằng, dưới sự thống trị của Đảng cộng sản, họ sẽ không có cơ hội phát triển như vậy trừ khi họ gia nhập Đảng. Một số người vào Đảng là v́ họ muốn được chia cho một chỗ ở hay chỉ đơn giản là v́ muốn có một h́nh ảnh tốt hơn. Do đó, trong số hàng chục triệu đảng viên có cả người tốt lẫn người xấu. Nhưng cho dù gia nhập Đảng với động cơ ǵ đi nữa, một khi họ thề trung thành trước cờ Đảng, tự nguyện hay không, th́ nghĩa là họ đă tự nguyện hiến thân cho Đảng. Sau đó họ sẽ phải đi qua một quá tŕnh tẩy năo liên tục bằng cách tham gia sinh hoạt của tổ chức và học tập chính trị hàng tuần. Phần lớn đảng viên có rất ít ư chí của chính ḿnh, nếu có, và bị mê hoặc bởi Đảng tính "thống nhất tư tưởng" mà hoàn toàn bị chủ tể tà linh điều khiển . Những người như vậy sẽ hoạt động ở trong Đảng giống như những tế bào của cơ thể con người, và sẽ làm việc không ngưng nghỉ v́ sự tồn tại của Đảng, mặc dù chính họ cũng là một phần của quần chúng bị biến thành nô lệ bởi Đảng cộng sản. C̣n đáng buồn hơn là, sau khi sự bó buộc của “Đảng tính” được áp đặt trên đầu th́ rất khó vứt bỏ nó đi. Một khi người ta biểu hiện phần "nhân tính" của ḿnh, th́ sẽ bị loại trừ hoặc bị bức hại. Người ta không thể tự ra khỏi Đảng, ngay cả nếu họ muốn thế,  bởi v́ chính sách 'vào-được ra-không' của tà giáo Đảng cộng sản sẽ coi họ như là kẻ phản bội. V́ vậy người ta thường thấy hai nhân cách trên thân đảng viên của Đảng cộng sản Trung Quốc: một mặt là "Đảng tính" trong trường hợp chính trị , c̣n mặt kia là "nhân tính" trong sinh hoạt thường ngày.

Các cán bộ đảng là nhóm người nắm quyền trong số những đảng viên. Mặc dù họ có thể biểu hiện giữa thiện và ác hoặc làm ra quyết định cá nhân trong những hoàn cảnh riêng biệt, vào những thời gian riêng biệt và những sự kiện riêng biệt, toàn thể bọn họ phải đi theo ư chí của Đảng, đó gọi là “toàn Đảng phục tùng Ban chấp hành Trung ương”. Các cán bộ Đảng, nhận lệnh từ bên trên và thi hành ở dưới, là lực lượng trung kiên của Đảng cộng sản, nhưng bọn họ cũng chỉ là công cụ cho Đảng. Họ cũng bị lừa đảo, lợi dụng và trở thành nạn nhân trong các phong trào chính trị trước kia. Qui tắc tiêu chuẩn đằng sau này là xem người ta có một ḷng đi theo giáo chủ hay không.


Tại sao người dân vẫn không giác ngộ?

Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) thống trị Trung Quốc trong suốt hơn 50 năm, làm rất nhiều chuyện ác, tà ác không ǵ sánh bằng. Nhưng tại sao toàn dân Trung Quốc thiếu nhận thức thực tế về bản chất tà giáo của Đảng cộng sản? Có phải v́ người Trung Quốc ngu ngốc chăng?  Không phải. Người Trung Quốc là một trong những dân tộc thông minh nhất trên thế giới, mà lại có một nền văn hóa truyền thống lâu dài 5000 năm. Nhưng người Trung Quốc vẫn đang phải sống dưới sự thống trị của Đảng cộng sản, mà hoàn toàn không dám nói lên sự bất măn. Nguyên nhân chủ chốt là tư tưởng của người dân đă chịu sự trói buộc của tà linh Đảng cộng sản.

Nếu như người dân Trung Quốc có được tự do ngôn luận và có thể công khai thảo luận về giá trị và tội lỗi của Đảng cộng sản, th́ chúng ta cũng không khó tưởng tượng rằng người Trung Quốc từ lâu đă có thể thấy rơ được bản chất tội ác của Đảng cộng sản và giải phóng cho chính ḿnh thoát khỏi tà giáo Đảng cộng sản. Không may là, dưới sự thống trị của Đảng cộng sản Trung Quốc trong hơn nửa thế kỷ, nhân dân Trung Quốc đă bị mất đi quyền tự do tư tưởng và tự do ngôn luận. Mục đích đằng sau việc đàn áp những người cánh Hữu trong số những phần tử trí thức năm 1957 là để kiềm chế quyền tự do ngôn luận và để trói buộc tư tưởng của người dân. Trong một xă hội mà không có những quyền tự do căn bản như vậy, đối với những thanh niên đă thành tâm nghiên cứu các tác phẩm của Karl Marx và Engels trong suốt thời kỳ Cách mạng Văn hóa, phần lớn họ cũng bị dán cái mác trớ trêu là “tập đoàn phản Đảng”, và sau đó bị đàn áp. Việc thảo luận về đúng hay sai của Đảng cộng sản lại càng không được đặt ra.

Không mấy người Trung Quốc dám nghĩ đến việc gọi Đảng cộng sản là tà giáo. Tuy nhiên, nhưng một khi theo lập luận, những người đă từng sống ở Trung Quốc sẽ thấy không khó khăn ǵ trong việc t́m ra đầy đủ chứng cớ lư luận để chứng minh cho nhận định đó, từ cảnh ngộ của bản thân, của gia đ́nh và bạn bè.

Người dân Trung Quốc không những chỉ bị tước đi quyền tự do tư tưởng, mà họ c̣n bị rót vào đầu đầy những văn hóa Đảng và tà thuyết của Đảng cộng sản. Do đó, tất cả những ǵ mà người dân có thể nghe thấy là những lời ca tụng 'công đức' của Đảng và đầu óc của họ đă bị nghèo nàn đáng thương đến mức chỉ c̣n lại những thứ của Đảng cộng sản. Hăy lấy vụ thảm sát trên quảng trường Thiên An Môn làm ví dụ. Khi súng bắt đầu nổ hôm 4/6/1989, nhiều người theo bản năng chạy trốn. Một lúc sau, bất chấp rủi ro, họ dũng cảm bước ra khỏi chỗ ẩn náu và cùng nhau hát bài “Quốc tế ca”. Những người Trung Quốc này thực sự dũng cảm, vô tội và đáng kính trọng, nhưng tại sao họ lại hát bài “Quốc tế ca” của Đảng cộng sản, khi phải đối diện với sự tàn sát do Đảng cộng sản gây ra? Nguyên nhân cũng rất đơn giản: bị giáo dục trong văn hóa của Đảng, tất cả những điều mà các người đáng thương đó biết chỉ là chủ nghĩa cộng sản. Những người ở trên quảng trường Thiên An Môn lúc đó không biết bất cứ một bài hát nào khác hơn là bài “Quốc tế ca” và một số bài hát ca tụng Đảng cộng sản.

Đâu là lối thoát?

Đảng cộng sản Trung Quốc(ĐCSTQ) đang tiến đến một sụp đổ hoàn toàn của nó. Đáng buồn là, trước khi tà giáo này diệt vong, nó đang c̣n cố gắng trói buộc số phận của nó với dân tộc Trung Quốc.

Đảng cộng sản Trung Quốc đang giăy chết, rơ ràng nó đang yếu dần; sự kiềm chế tư tưởng của người dân cũng bắt đầu càng ngày càng không linh nghiệm nữa. Với sự phát triển của viễn thông và Internet, ĐCSTQ thấy khó mà kiểm soát thông tin và áp bức quyền tự do ngôn luận. Khi các viên chức tham nhũng thối nát ngày càng cướp bóc và áp bức nhân dân, dân chúng đă bắt đầu thức tỉnh từ những ảo tưởng của ḿnh về ĐCSTQ, và nhiều người trong dân gian đă bắt đầu con đường tranh đấu kháng cự. ĐCSTQ không những đă thất bại trong các cố gắng gia tăng sự kiềm chế tư tưởng trong sự việc đàn áp Pháp Luân Công, mà trái lại càng làm tiêu nhanh nguyên khí của ĐCSTQ, bộc lộ rơ ràng sự tàn bạo của ĐCSTQ. Một hoàn cảnh như vậy đă làm cho dân chúng suy xét lại Đảng cộng sản, mở đường cho dân tộc Trung Hoa tự giải phóng, trừ sạch sự kiềm chế tư tưởng và hoàn toàn thoát khỏi sự khống chế của tà linh Đảng cộng sản.

Sau khi đă sống dưới sự thống trị của tà giáo Đảng cộng sản Trung Quốc hơn 50 năm qua, người Trung Quốc không cần 'Cách mạng bạo lực'; mà họ cần cứu giúp đ̣i lại linh hồn của ḿnh. Điều này có thể đạt được bằng cách tự cứu ḿnh, và bước đầu tiên tiến tới mục đích đó là việc phải nhận ra bản chất tà giáo của Đảng cộng sản.

Ngày đó sẽ đến khi nhân dân vứt ra từng tổ chức của Đảng cộng sản mà đang gắn liền với hệ thống hành chính quốc gia, để cho các hệ thống xă hội hoạt động một cách độc lập, và được trợ giúp bởi các lực lượng ṇng cốt của xă hội. Với sự ra đi của các tổ chức độc tài của Đảng, hiệu quả trong hoạt động của các cơ quan chính quyền sẽ được cải thiện và đề cao. Và ngày đó đang đến gần. Thực ra, từ hồi đầu thập niên 80, những người theo đường lối cải cách ở trong Đảng ủng hộ ư tưởng “tách Đảng ra khỏi chính quyền”, trong một nỗ lực để loại trừ Đảng cộng sản ra khỏi chính phủ. Nhưng nếu không thể phủ nhận ư thức về "sự lănh đạo tuyệt đối của Đảng", th́ các nỗ lực cải cách bên trong thể hệ tà giáo này, sự thực đă chứng minh là không đủ và cũng khó tiến hành.

Văn hóa Đảng là tổ chức của tà giáo Đảng cộng sản mà cần thiết cho hoàn cảnh tồn tại của nó. Trừ sạch văn hóa Đảng và dấu vết của tà giáo Đảng cộng sản trong tư tưởng, tức là trừ sạch phụ thể Đảng trong trí óc, có thể nhiều khó khăn hơn việc gỡ bỏ sự khống chế của Đảng cộng sản trong các cơ cấu hành chính quốc gia, nhưng đó là cách duy nhất để thực sự trừ sạch tà giáo Đảng cộng sản. Điều này chỉ có thể đạt được bằng nỗ lực của chính người dân Trung Quốc. Với tư tưởng của họ được điều chỉnh lại cho ngay chánh như ban đầu, nhân tính của họ trở về với trạng thái chân thật vốn có ban đầu, th́ mới có thể thực hiện sự xây dựng một xă hội đạo đức và thành công trong việc chuyển tiếp thành một xă hội lương thiện mà không có Đảng cộng sản. Cách tốt nhất để giải trừ phụ thể khống chế này là việc nhận ra bản chất và sự độc hại của tà linh đó, rồi quyết liệt quét sạch nó ra khỏi trí óc, để cho phụ thể tà linh đó không c̣n chỗ để trốn. Đảng Cộng sản nhấn mạnh việc khống chế "h́nh thái ư thức" bởi v́ Đảng cộng sản không ǵ khác hơn là một loại h́nh thái ư thức. Khi tất cả nhân dân Trung Quốc, trong tâm linh, phủ nhận các tà thuyết trong lư luận sai lệch của Đảng cộng sản, chủ động trừ sạch văn hóa Đảng, trừ sạch mọi ảnh hưởng của tà giáo Đảng cộng sản trong quan niệm và cuộc sống của chính ḿnh, th́ h́nh thái ư thức của Đảng cộng sản phải kề cận sự tan vỡ. Khi người dân tự cứu ḿnh, th́ Đảng cộng sản sẽ tan ră.

Các quốc gia dưới quyền thống trị của Đảng cộng sản, phần nhiều đi kèm với nghèo đói, độc tài, và áp bức. Chỉ c̣n lại vài nước như vậy bao gồm Trung Quốc, Bắc Triều Tiên, Việt nam, và Cuba. Những chế độ đó đang sống những ngày c̣n lại cuối cùng.

Với trí tuệ của người Trung Quốc, chiếu sáng trên lịch sử huy hoàng của dân tộc Trung Hoa, một Trung Quốc được giải thoát khỏi sự khống chế của phụ thể tà linh Đảng cộng sản sẽ trở thành một xă hội đầy hứa hẹn.

 

Lời kết

Đảng cộng sản không c̣n tin vào chủ nghĩa cộng sản nữa. Linh hồn của nó đă chết, nhưng cái bóng âm hồn của nó vẫn c̣n. Đảng cộng sản Trung Quốc đă kế thừa “bộ da” của Đảng cộng sản, nhưng vẫn tràn đầy bản tính của một tà giáo: cuồng vọng, tự cao tự đại, cực kỳ ích kỷ, và hành động theo dục vọng. Đảng cộng sản Trung Quốc, ở trong cái tà giáo mà truyền nhau sự phủ nhận đạo lư Trời và bóp chết nhân tính của Đảng cộng sản, th́ vẫn không hề thay đổi.

Ngày nay, Đảng cộng sản Trung Quốc tiếp tục thống trị Trung Quốc với các thủ đoạn đấu tranh tích lũy được qua nhiều năm của Đảng cộng sản, sử dụng hệ thống tổ chức chặt chẽ của chế độ, cộng với h́nh thức thống trị “phụ thể Đảng”, để tuyên truyền cho cái tà giáo mà được quốc giáo hóa này. Sáu đặc trưng tà giáo của Đảng Cộng sản được nêu ra trên đây, đă đặt Đảng cộng sản Trung Quốc ngày nay chặt chẽ trong định nghĩa của một “tà giáo”: nó không làm ǵ tốt lành cả, chỉ toàn làm những việc tà ác.

Khi tà giáo Đảng cộng sản này, trên con đường cùng, càng gần với sự diệt vong, th́ lại gia tăng tốc độ thối nát và sa đọa của nó. Một điểm đáng sợ nhất chính là nó không cam chịu tà giáo bị diệt vong, mà vẫn cố làm những ǵ mà nó có thể làm,  để đưa xă hội Trung Quốc rơi cùng xuống một vực thẳm của thối nát và sa đọa.

Người Trung Quốc cần phải tự cứu chính ḿnh, cần phải kiểm điểm lại những ǵ đă qua, cần phải thoát khỏi Đảng Cộng Sản.

 

Chú thích

[1] “Con báo đă chết, vẫn c̣n lưu lại bộ da” được trích từ một quyển sách tiên tri cổ của Trung Quốc, bài thơ Hoa Mai của Shao Yong (1011-1077). Con báo ở đây là để nói đến lănh thổ của Liên xô cũ trên thực tế trông giống như h́nh một con báo đang chạy. Với sự sụp đổ của Liên xô cũ, cốt lơi của hệ thống cộng sản đă tan ră, chỉ c̣n để lại “bộ da” (h́nh thức) mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thừa kế.

[2] Một lối hợp vũ rất phổ thông trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hoá để bày tỏ ḷng trung thành với Mao và với Đảng. Xin xem h́nh về màn vũ trêm mạng lưới

http://www.shm.com.cn/yantai/2004-05/13/content_3717.htm,

hay http://www.chinaphotocenter.com/pop-photo/2004-2/2004-2p40-4.jpg.

[3] Hiến pháp của nước Cộng ḥa Nhân dân Trung hoa (bản dịch chính thức, 1999).

 [4] Trích từ “Báo cáo về việc điều tra phong trào nông dân ở Hồ Nam” của Mao (1927).

[5] Trích từ một bài thơ của Tư Mă Thiên ( khoảng 140-87 trước Tây Lịch), một Sử Gia và là một Học Giả vào thời Tây Hán. Bài thơ nổi tiếng của ông ta nói: “Mọi người đều phải chết; có người xem cái chết nhẹ như lông hồng hay nặng hơn núi Thái Sơn.” Núi Thái Sơn là một trong những ngọn núi chính ở Trung Quốc.

[6] Phong Trào Thu Hồi Đất liên quan đến mặt đen tối của cải cách kinh tế của Trung Quốc. Tương tự như cuộc cách mạng công nghiệp ở Anh (1760-1850), đất nông nghiệp ở Trung Quốc ngày nay đă bị phân bổ để xây dựng các khu vực kinh tế khác nhau ở tất cả các cấp (huyện, thành phố, tỉnh và quốc gia). Kết quả của thu hồi đất là nông dân Trung Quốc đă bị mất đất canh tác. Ở các thành phố, dân cư ở các quận của thị trấn và thành phố cổ thường xuyên bị bắt buộc di dời để lấy đất cho việc phát triển các khu thương mại với đền bù tối thiểu cho dân cư. Muốn tin chi tiết hơn có tại:

http://www.uglychinese.org/enclosure.htm.

[7] Liz Zhao, một sinh viên theo học về nghành báo chí, đă bị chụp mũ là người thiên Hữu trong năm 1957 về sự suy nghĩ độc lập và công khai chỉ trích đảng cộng sản của cô.  Cô đă bị buộc tội âm mưu lật đổ chế độ Cộng Ḥa nhân dân độc tài và bị giam giữ năm 1960.  Vào năm 1962, cô đă bị xử án 20 năm tù đày.  Ngày 29 tháng 4 năm 1968, cô đă bị ĐCSTQ tử h́nh về tội phản cách mạng.

[8] Trương Chí Tân là một người trí thức bị ĐCSTQ tra tấn đến chết trong thời kỳ Cách Mạng Văn Hóa v́ cô chỉ trích Mao Trạch Đông đă thất bại trong phong trào “- Đại Nhảy Vọt” và cô đă nói thẳng sự thật.  Bọn canh tù đă lột quần áo cô nhiều lần, c̣ng tay cô sau lưng và quăng vào tù của nam giới để cô bị hăm hiếp tập thể cho đến khi cô trở nên điên loạn.  Nhà giam đă cắt cổ cô trước khi xử tử v́ sợ cô la lên những khẩu hiệu phản đối.

[9] Nói đến cách mạng tư sản Nga tháng 2/1917 lật đổ ngai vàng của Sa hoàng.

[10] Cách mạng tháng Mười, hay Cách mạng Bôn-sê-vích do Lênin lănh đạo xảy ra tháng 10/1917. Cuộc cách mạng đă giết chết những người cách mạng của giai cấp tư sản mà đă lật đổ Sa hoàng, bởi đó đă bóp chết cách mạng tư sản Nga.

[11] Cả hai “Sự kiện Mari” và “Vụ thảm sát 12/4” nói đến các vụ tấn công ĐCSTQ của Quốc Dân Đảng. “Sự kiện Mari” xảy ra ngày 21/5/1927 ở thành phố Trường sa của tỉnh Hồ Nam. “Vụ thảm sát 12/4” xảy ra ngày 12/4/1927 ở Thượng Hải. Trong cả hai trường hợp, một số đảng viên ĐCSTQ và những người hoạt động ủng hộ ĐCSTQ bị tấn công, bị bắt hoặc bị giết chết.

[12] Xin xem Hiến Pháp của Cộng Ḥa Nhân Dân Trung Quốc, Chương Một, Điều Sáu.

[13] Lưu Địch, một chính trị viên của Hồng quân thứ 20 bị buộc tội là thành viên của “AB Đoàn”, lănh đạo một cuộc cuộc nổi dậy ở Phú Điền buộc tội Lư Thiều Cửu là một người phản cách mạng. Họ cướp quyền kiểm soát thành phố Phú Điền và thả hơn 100 người bị bắt v́ “AB Đoàn”, và hô khẩu hiệu “Đả đảo Mao Trạch Đông”.

[14] Bành Đức Hoài (1898-1974): một tướng và lănh đạo chính trị cộng sản Trung Quốc. Bành là Tư lệnh trưởng trong chiến tranh Triều Tiên, Phó thủ tướng của Hội đồng Quốc Gia, ủy viên Bộ chính trị, và Bộ trưởng quốc pḥng từ 1954-1959. Ông ta bị sa thải khỏi các chức vụ của ḿnh sau khi bất đồng với cách tiếp cận kiểu cánh Tả của Mao tại Hội nghị toàn thể Lộc sơn của ĐCSTQ năm 1959.

[15] Từ “Lư Lập Tam: Người được truy điệu bốn lần”.

[16] Bốn nguyên tắc là: con đường xă hội chủ nghĩa, độc tài vô sản, sự lănh đạo của Đảng cộng sản, và chủ nghĩa Mác-xít – Lê-nin-nít và tư tưởng Mao Trạch Đông.

Copyright © 2004 DAJIYUAN.COM, báo Hoa Ngữ DAJIYUAN