Banner1, Left

www.cuubinh.net www.cuubinh.org
© 2006 Cửu Bình - bientap@att.net
     

 Vì Sao Pháp Luân Công
Bị Đàn Áp

CON SÓ NGƯỜI LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN

Hơn 84.031.688 người đã ly khai khỏi Đảng Cộng Sản tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2009

CỬU BÌNH (Băng Ghi Âm)

Bấm vào đây để nghe băng ghi âm Cửu Bình

CỬU BÌNH (Phim)

Bấm vào đây để xem phim Cửu Bình

CỬU BÌNH (Sách)

Cửu Bình

Chín Bài Bình Luận Về Đảng Cộng Sản

Lời Tựa (báo Hoa Ngữ DAJIYUAN)
Bài bình luận số 1:  Đảng Cộng Sản là gì?
Bài bình luận số 2:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào.
Bài bình luận số 3:  Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 4:  Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ.
Bài bình luận số 5:  Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi  dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.
Bài bình luận số 6:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc.
Bài bình luận số 7:  Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 8:  Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 9:  Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
CỬU BÌNH (bản in)Nguyên bộ bản in

new-9ping

Hồn ma Cộng Sản Khống Chế Toàn Thế Giới
Như Thế Nào

Ban chủ bút sách “Cửu Bình”
31 Tháng 5 năm 2018
Cập nhật 16 Tháng 8 năm 2018

Lời tựa

Mặc dù chế độ Cộng Sản Đông Châu đã tan rã, hồn ma cộng sản vẫn chưa hề biến mất.  Trái lại cái hồn ma này đã khống chế toàn thế giới, nhân loại không nên nhẫm lẫn.

Chủ Nghĩa Cộng Sản không phải là một ý tưởng, cũng không phải là học thuyết, cũng không phải là một âm mưu mới, bất thành công trong việc khống chế sự việc nhân loại.  Mà phải hiểu rằng, nó là một con ác quỷ, một cái hồn ma phát sinh từ câm hờn, từ bại hoại và từ các yếu tố bại hoại khác trong vũ trụ.  Có lúc nó hiện qua dạng hình con rắn, rồi hiện thành con rồng đỏ, nó đi theo quỷ Xa Tăng, con quỷ này ghét Thượng Đế.  Nó lợi dụng các sinh mệnh thấp kém và yêu ma để hủy và tàn phá nhân loại.  Hồn ma này âm mưu tiêu diệt nhân loại, trong khi nhân loại được Thần ban cho một cơ hội được cứu độ, Chủ Nghĩa Cộng Sản khiến nhân loại không tin Thượng đế, công kích đạo đức, để khiến nhân loại chối bỏ truyền thống, khiến nhân loại không tuân theo lời Thần dạy, cuối cùng tiến đến hủy diệt.
BẢN XEM.... / BẢN IN....