cuubinh6_banner
 

www.cuubinh.org or www.cuubinh.net

Hơn 42 Triệu

Người Đã Ly khai khỏi Đảng Cộng Sản
Tính Đến Ngày 1 Tháng 09 Năm 2008
LY KHAI KHỎI ĐẢNG CỘNG SẢN - Xem chi tiết


Truyền hình NTDTV
www.tintucNTDTV.com - Xem chi tiết

TIN TỨC Trung Tâm Pháp Luân Đại Pháp
www.tintucphapluandaiphap.com - Xem chi tiết


CỬU BÌNH
Lời Tựa (báo Hoa Ngữ DAJIYUAN)

Hơn một thập niên sau khi Liên Bang Sô Viết và các chính quyền của Đảng Cộng Sản Đông Âu tàn rụi, cuộc vận động cho chủ nghiã Cộng Sản quốc tế đã bị toàn thể thế giới ruồng bỏ đi.  Sự cáo chung của Đảng Cộng Sản Trung Quốc chẳng qua chỉ là vấn đề thời gian.

Tuy nhiên, trước khi sụp đổ triệt để, Đảng Cộng Sản Trung Quốc đang gắng tìm mọi cách để gắn chặt vận mệnh của bản thân mình với vận mệnh của dân tộc Trung Hoa — một dân tộc với 5000 năm lịch sử — đây là nỗi bất hạnh lớn nhất của dân tộc Trung Hoa chúng ta.  Nhìn nhận và đối xử thế nào với Đảng Cộng Sản, làm sao vượt sang một xã hội mà không có Đảng Cộng Sản, tiếp diễn sự truyền thừa đuốc thiêng truyền thống của dân tộc như thế nào, tất cả những điều này là một vấn đề cụ thể trước mặt đã bày ra cho nhân dân Trung Quốc.

Thời báo DAJIYUAN chúng tôi cho đăng lần lượt đặc biệt một loạt chín bài bình luận xã hội với tựa đề “Chín bài bình luận về Đảng Cộng Sản”, qua đó, trước khi cái nắp đạy lên quan tài của Đảng cộng sản, chúng tôi mong muốn truyền đạt một phán xét cuối cùng về sự vận động cho chủ nghĩa cộng sản quốc tế, đặc biệt là Đảng Cộng Sản Trung Quốc, một trong những tai hoạ của nhân dân thế giới trong suốt một thế kỷ qua......Chi tiết

 

Sau Đây Là Chín Bài Bình Luận

Lời Tựa (báo Hoa Ngữ DAJIYUAN)
Bài bình luận số 1:  Đảng Cộng Sản là gì?
Bài bình luận số 2:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc lập nghiệp như thế nào.
Bài bình luận số 3:  Chính quyền bạo lực của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 4:  Đảng Cộng Sản là lực lượng phản vũ trụ.
Bài bình luận số 5:  Giang Trạch Dân và Đảng Cộng Sản Trung Quốc lợi                                dụng lẫn nhau để đàn áp Pháp Luân Công.
Bài bình luận số 6:  Đảng Cộng Sản Trung Quốc phá hoại văn hóa dân tộc.
Bài bình luận số 7:  Lịch sử giết người của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 8:  Bản chất tà giáo của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.
Bài bình luận số 9:  Bản tính lưu manh của Đảng Cộng Sản Trung Quốc.

 

BẢN ĐỂ IN ( Chín Bài Bình Luận)

BẢN ĐỂ NGHE ( Chín Bài Bình Luận) AUDIO1ĐẶC MUA SÁCH ( Chín Bài Bình Luận)Ban Biên Tập báo Hoa Ngữ DAJIYUAN
Ngày 18 tháng 11 năm 2004 

 

 

 


 

 

vietnam2

Thời Báo Đại Kỷ Nguyên
Tin Tức (News)

cuubinh_logo2
Ly khai khỏi
Đảng Cộng Sản

autum
Tại sao Pháp Luân Công
bị đàn áp

TINTUCPHAPLUANDAIPHAP1
Tin tức từ Trung Tâm Tin Tức
Pháp Luân Đại Pháp

epoch3
Thời Báo The Epochtimes

world
Thời Báo The Epochtimes
(các ngôn ngữ khác)

saigonbao_logol
Các Mạng Lưới
Tin Tức Việt Nam (News)

 

 

 

 

 

 

 

         
         
 

Cửu Bình
Non-profit Website
Email us with any questions: bientap@att.net
© Copyright 2006